GOOD NEWS

THIS IS GOOD NEWS FOR ALL USERS THAT NOW I CONVERT MY THIS BLOG TO PURCHASE WEBSITE

So visit Below. One is Forum and other is blog


http://www.awaisdik2003.com

http://blog.awaisdik2003.com
Good news

THIS IS GOOD NEWS FOR ALL USERS THAT NOW I CONVERT MY THIS BLOG TO PURCHASE WEBSITE

So visit Below. One is Forum and other is blog


http://www.awaisdik2003.com

http://blog.awaisdik2003.comFather's sister

Baravi paas jhalyavar majhya aai vadilanni mala punyat shikshana sathi pathavle. Majhya atyane agraha kelyavaroon mee atya kade rahayche ase tharle. Mee Punyat atyakade rahoo laglo. Atya cha bangla barach motha hota. Tyamule mala swatantra kholi milali. Atyala mool bal navhte. Tashi tee ajoon taroonach hoti. Tiche vay sadharan pastees asave.College madhe javoo laglyavar baryach naveen goshti kaloo laglya. Mitran barobar sex chya goshti jhadoo laglya. Mee barech veles udyapeet hot ase. Asha veli ghari yevoon mooth marat ase. Kholi swatantra asolyane poorna nagde hovoon muth marat ase. Majha lund changla 7 incha lamb hota, pan jadeela bareek hota. Tyavarche kesh mee agdi niyameet bhadrat ase. Tyamula majha lund ani ajoobajoocha bhag agdi swachcha hota. Gharakade bharpoor vyayam kalyane shareer yashti majboot jhali hoti. Majhe sarva avayav ghoteev hote. College madhlya muli majhya sharir yashtivar khoosh comments karaychya. Ek divas asach college sampvoon mee ghari alo. Tya divshi amhi mitranni blue film pahili hoti. Tyamule mee kevha ekta rikama hoto ase jhale hote. Majhee kholi atyachya kholichya bajoolach hoti. Donhi kholyana jodnare dar hote, pan entry swatantra pan hoti. Majhya kholeet jayla atya chya room varoon jave lage. Mee tya divshi atyachya room varoon jaat astana janavle ke atya tichya maitrinishi gappa mareet ahe. Mee saral majhya khollet gelo. Shejari atya ani tichi maitreen aslyamule mee bathroom gathli ani rikama jhalo. Fresh hovoon kholeet alo. Atya chya room madhoon haloo bolnyache avaj jet hote. Utsukte poti me don kdholya jodnarya darashi gelo and laksha poorvak atle bolne aikoo laglo. Tya toghinchya bolnyacha sex haach vishay hota. Meet kaan devoon aikoo laglo. Atya chi maitrin mhanat hoti, ‘Mag too he sagle kase sahan kartes? Tula tujhya nvarya kadoon kahich sookh milat nahi ka?’ Atya mhanali, ‘Tase amche athavdyatoon ek donda jhavne hote. Pan hyancha bai stamina agdish kami ahe. Char paach danke dile kee galtat. Ani foreplay mhansheel tar jemtem daha minte. Agdi ghaila alele astat. Mhanje te kadhich pudhakar ghet nahit – malach ghyava lagto. Mala sex chi jara jastach haus ahe. Alya ardhavat sambhogane agdi veet yeto. Mag kadhi men batti ne tar kadhi agdi latnyane samadhan karoon ghete. Pan he kahi khare nahi’. Tichi maitreen mhanali, ‘Aga, too tar jemtem pasteeshichi ahes. Ajoon ayushya jayche ahe. Ani tula mulbal pan nahi. Nahitar tyachya madhe tari jeev ramla asta. Mee sangte te aik. Ekhada changla purush shodh ani apli bhook bhagav’. Atya uttarli, ‘Nahi ga, tehi ashakya ahe. Tula mahitich ahe kee amchi family changli prasiddha ahe and paise vali suddha. Jara kunala kalle tar paar be-abroo hoil, mhanoon bhiti vatte. Ha, ek karta yevoo shakel. Majhya bhacha yanda pasoon amchyakade shikshana sathi rahatoy. Changla tarna band and ghoteev shareer yashti cha ahe. Aga, thyacha sotya tar bhaltch lamb ahe. Pan tyachya barobar chance ghyaycha tar aniksh panchait. Dada la kalle tar samplech. Ani dusre mhanje to majha bhaca ahe. Tyachya barobar sang mhanje papach hoil’. Atyachi maitrin hasli ani mhanali, ‘Tula tyachya sotyahi lambi kashi kalli ga? Ka ugach ved panghroom pedgavla jates?’ Atya mhanali, ‘Aga, taroon ahe. Baher mitranbarobar kahi sex chya gappa hot astil. Mag gharee yeto and galdo swatala. Ekta hya madhlya darachya key hole madhoon pahile. Tevha to hastamaithoon karat hota’. He aikoon mee sardach jhalo. Majha lund punha tathla. Mee khali baslo ani key hole madhoon kan devoon aikoo laglo. Chaddi kadhoon takli ani muth maralyla laglo. Tevhdyat atya mhanali, aaj chya divshi to lavkar ghari yeto. Bahutek alach asel. Nakkich muth marat asel. Chal, tula dakhavte’. He aiklyavar mee patkan palangavar madhlya darakade tond karoon baslo. Angatla banyan kadhoon takla ani agdi haloo muth marayla laglo. Madhoonach mee lunda varoon haat bajoola ghet hoto, mhanje atyala changla pahta yava mhanoon. Mala andaj hotach kee atya ani tichi maitreen he sagle pahat asnar. Daha bara minitanni mee majhya rumlat pichkarya maroo laglo. Sagle pani galle ani lund jhoke khavoo lagla. Mee muddamach ubha rahilo.Jevha dara javalchi kujbooj kami jhali tevha mee darakade saraklo. Atya key hole javal nahi hyachi khati keli ani khali basoon parat tya doghinhe bolne aikoo laglo. Artachi maitreen mhanat hoti, ‘Aga, ata kasla vichaar kartes? Tyala hee khaj asnarach kee. Tyala kay ase phukat jhavayla milnar ahe? Too prayatna karoon bagh. To nakkich phalel. Ani ekta phalla, ki pudhchi char pach varshe tari tujhi chinta mitli, tujhee soy hoil. Tula jamle tar mala hee sang. Mala hi tyachya barobar jhopayla avdel. Mee tar mhante aaj ratrich prayatna kar. Tujha navra agdi dharadhoor jhopto na? Mag to jhopla kee ja tyachya kolit ani kar maja’. Atya mhanali, ‘Chala, prayatna karayla kay harkat ahe? Aajach baghte’.Ahaha. Mala tar rata kadhi hote yache vedh lagle. Atyache sudaul shareer majhya samor pher dhaoo lagle. Nustya tila jhavnyachya vicharnech majya lund punha tathla. Mag parat donda muth marli ani jhoplo. Sandhyakali aath chya sumaras atyane jevayla bolavle. Mee short ani t shirt madhe dining room madhe gelo. T shirt muddmach jara ghatta ghatla hota, jenekaroon majhe ghotiv shareer atyala disave. Atya kade pahile tar vishvasach basla nahi. Tine jhirjhirret sadi and matching blouse ghatla hota. Ekdam fresh disat hoti. Majhya lagech lakshat ale kee ti he sagle mala akarshit karoon ghenyasathi karat ahe. Mee pan jara natakach kele. Kahich pahile nahi ase dakhvat hoto. Paan attobanchya he lakshat ale. Te atylala mhanale, ‘Kay ga, kahi vishesh? Aaj that jara veglach distoy’. Atya mhanali, ‘Kahi nahi ho. Baryach divsat hee sadi nesli navhi mhanoon nesle jhala. Kadachit jevan jhalyavar maitrinikade javoon yeen’.Attoba mhanale, ‘Mag ja ki ani hyala hi ghevoon ja. Apli gadi ghevoon ja. Mhanje aramat hoil sagle. Mee pan aaj damle ahe. Khoopach dhvpal jhali. Meeting hee khoop jhalya. Jevlyavar masta adva hovoon gani aiknar ahe’. Amchi jevne jhali ani mee majhya kholeet gelo and adva jhalo. Magche avroom atya majhya kholeet ali ani mhanali, ‘Sudeep, are kaka kay mhanale te aikles na? Chal tayar ho. Apan jara majhya maitrinikade javoon yevoo’. Mee atyla pudhe vhayla sangitle. Kape dele ani ghara baher alo. Driver ne gadi porch madhe anoon ubhi keli. Amhi maghcha seat var baslo ani driver ne gadi baher kadhli. Amhi Baner chya dishene javoo laglo. Mavshine tichya maitrinila phone lavla. Tevha kalle kee tichi maitreen achanak baher gavi geli ahe. Mee atyala mhatle, ‘Atya, mag apan parar javoo’. Atya mhanali, ‘Are ata baher aloch ahe dar changlya long drive la javoo. Yetana ice cream khavoo. Jara maja karoo’. Tine driver la a/c chaloo karayla sangitla ani kacha var ghetlya. Bangalore by pass var amhi Mumbaichya dishene javoo laglo. Jevha gardi turalak hovoo lagli tevha atya majhya bajoola sarakli ani majhy mandivar haat thevla. Tine vicharle, ‘Kay mhantay tujhe college? Abhyas vyavasthit chaloo ahe na? Ka dandya martos?’ Me tichya hatakade durlaksha karoon mhatle, ‘College vyavasthit suru ahe andi sagle varge attend karto. Mala pudhe mothe vhayche ahe’. Mag ashash ikatcha tikadchya gappa suru jhalya. Madhech driver ne vicharle, ‘Bai saheb, ikde javalach majha dhakta bhau rahato. Tyacha phone ala hota. Majha putanya jara jastach ajari ahe. Itkya lamb alo ahe tar tyala bhetoon ghevoo ka? Phakta dahach minte. Jasta vel nahi ghenar. Mee kahi bolaychya aat atya mhanali, ‘Jaroor bhet ani savkash ye. Ghai karoo nakos. He hajar rupayee thev tujhya javal. Madat lagli tar asoo det. Ani parat karaychi ghai karoo nakos. Too majhy lagna pasoon amchya kade kaam kartoys. Mhanoon kaslahi snakoch karoo nakos’. Driver che dole panavle ani mhanala, ‘Tumhi dev manse ahat. Tumhi paan aat ya. Olakh karoon deto. Bhavala bheta ani tyala paha. Tyachya joge kahi kaam alse tar bagha, mhanje tyalay hi bare hoil’. Atya mhanali, ‘Amhi aat yet nahi. Gadi jara bajoola ghevoon thambav. Ani tyachya kamache mhanseel tar tyala aplya kade mali mhanoon thevoon ghete. Ekta tyacha mulga bara jhala ki tyala yevoo de’. Driver ne gadi eka bajoola lavli, gadi banda keli, kacha ughadlya ani killi atya kadi dili. To jayla lagla tevhya atya mhanali, ‘He bagh, mee ani Sudeep kahi khajgo bolnar ahot. Te kulalahee kalta maka naye’. Driver ne maan dolavli ani nighoon gela. Atya majhyakade baghoon hasli ani mala javal odhle. Tee mhanali, ‘Chal, jara phiroon ghevoo’. Tine gadi lock keli ani amhi chaloo laglo. Chaltana atya mala agdi khetoon chalet hoti. Tiche kulle majhya kullyana ghasat hote. Thode antar challyavar atyane majha haat aplya hatat ghetla. Eka jhada pashi alyavar atya thambli ani majhya galache chumban ghetle. Mee bavchallyache dakhavle. Atya mhanali, ‘Sudeep, mee vaivahik jeevanat agdi atrupta ahe. Majha navra mala sukh devoo shakat nahi. Mala tuhjya kadoon samghog sukh have ahe. Deshil na? Mee dada la ani vahinila kaloon denar nahi ani majhya navryala tar nahich nahi’. Majhya hokara nakarachi vaat na baghta tine majhya othanche chumban ghetle. Mee jara tarakloch. Mee mhatle, ‘Atya, ase rastyavar nako. Apan gadeet javoon basoo’. Amhi parat phirlo ani gadit javoon baslo. Atya petli hoti. Tine majhi bharabhar chumbane ghyayla survat keli. Majhe haat tichya golakar golyavar thevle. Mee tiche gole danoo laglo. Tee majhya mandivar, lunda var haat phirvoo lagli. Mala ata ticha shareer sparsha hava hota. Mee ticha padar khali odhla ani blouse che hook kadhayla lagnar tevhdyat driver ala. Amhi patkan savarle.Driver ne gadi gharachya dishene ghetli. Porch madhe utarlyavar ayta kujbujli, ‘Madhlya darachi kadi kadhoon thev. He jhoplyavar mee tujhya kholit yenar ahe. Maag apan maja karoo.’ Mee purtach petlo hoto. Kholeet gelo ani pratham madhlya darachi kadi kadhoon thevli and dar dhakloon pahile. Darala atyachya bajoone kadi hoti. Mee kapde badalle. Angavar phakta ghatta basnari short thevli. Banyan ghatlach nahi. Mag darajaval javoon key hole madhoon pahile. Kholit manda diva jalat hota. Atya atobanchi pranay kreeda chaloo jhali hoti. Atyane sari kadhoon takli hoti. Tichya angavar phakta blouse ani parkar hota. Atoba khaloon nagde hote. Tyancha night shirt tasach angat hota. Tyani thodavel atyache gole dable and muke ghetle. Tyancha lund tath jhala hota. Tyani atya la khoon keli. Atyane parkar var uchalla and pay phakvoon padli. Atoba ni tichya puchchit lund ghatla ani tila jhavayla survat keli. Atya tichya maitrineela sangat hoti te khare hote. Char pach phatkyat atoba galle. Te uthoon bajoola jhale ani adve padle. Atyala mhanale, ‘Aaj khoop damlo ahe. Mala jhopechi goli de’. Atya ne shejarchya drawer madhoon ek goli atobana dili. Atobani tee ghetlee ani paach minitat ghoroo lagle. Atya uthli.Mee patkan bed var javoon padlo ani diva malavla. Atya madhla darvaja dhakloon aat ali ani darachi kadi lavli. Tee ajoon blouse ani parkaratach hoti. Yetana tine apla gown anla hota. Atya palangavar basli ani bed lamp lavla. Mee ghabarlo ani mhanalo, ‘Aga, diva kashala? Konala kalel na…’ Atya mhanali, ‘Kunala kalnar? Gharat apan tighech ahot. He tar paar jhople ahet, jhopechi goli ghevoon. Ata te sakal shivay uthnar nahit. Nehmi goli ghetlyavar asech jhoptat. Tar too kalji karoo nakos’. Evhde boloon tee majhya kade taak lavoon pahoo lagli. Mee vicharle, ‘Kay pahates?’ Tee mhanali, ‘Tujhe tagde tarunya. Kay shareer kamavle ahes. Shareer itke changle ahe tar tujhe hatyar hi ase dankat asnar’. Mee mishkeel pane haslo ani mhanalo, ‘Tula majhe hatyar kase ahe te changlech mahit ahe. Chamku nakos… Tujhya maitriniche ani tujhe bolne mee aikle ahe’. Atya mhanali. ‘Melya vatrat ani agavoo ahes.’ Mee nustach halso. Atya aple haat majhya shareeravaroon madak pane phirvoo lagli. Jhale, amcha lund lagech uphalla. Chaddit tamboo tayar jhala. Atyane te pahile ani ubhi rahili. Tine apla parkar var kela ani majhi chaddi bharkar kadhoon takli. Tee mhanali, ‘Lagech chadh majhyavar’. Tine paay phakavle ani jhopli. Mee mhanalo, ‘Aga pan… Mala jara kheloo de ki. Nustech kay?’ Atya mhanali, ‘Sagle karoo nantar. Adhi jhav mala. Kiti mahinyanchi upashi ahe. Adhi khaj phitav majhi’. Majha nailaaj jhala. Me gapchup tichya mandya madhe balso. Atyane majha lund aplya puchchi chya bhokavar thevla ani mhanali, ‘Chaal, de danka ata. Ghal tujha sotya majhyat. Lav jor’. Mee khadkan danka dila. Tichya bulbulit puchchit majha lund lagech aat gela. Don ten minite me lund tasach aat daboon thevla. Mala pharach maja yet hoti. Atyane aple haat majhya mane bhovti thevle ani mhanali, ‘Are, ata jhav kee. Nustach kay aat ghaloon thevlays? Mage pudhe halav jor jorat….’ Mee lagech tila danke dyayla survat keli. Majha lund danadan mage pudhe hot hota. Atya atyanandane vivhloo lagli. Madhech majhe doke khali ghevoon mala chumoo lagli. Oth chokhoo lagli. Tine pay var uchloon majhya kambre bhovli gumphle. Majha lund tichya garam reshmi puchchit jorat halat hota. Atyala mee changle pandhra minite jhavle. Mee mag mhanalo, ‘Atya, bahutek mee galnar ahe’. Atya mhanali, ‘Mee adhich galale ahe. Khoop yuganni mee jhadle ahe. Kevhahi pichkarya sod. Agdi majhya puchchit sod. Majhi puchchi tujhya ghatta dravane bahroon tak….’ Don ek minitat mee atyachya puchchit pichkarya sodoo laglo. Majhya veeryache phavare atyachya puchchit aptat hote. Majha lund poorna rikama jhala. Mee haloovar pane lund baher kadhla. Atya chya chehryavar ek ateev samadhan disat hote. Mee uthoon ubha rahilo. Mala valtle ata gammat sampli, karan atyane jhavoon ghetle hote. Majha lund ghadyalachya lolaka sarkha lombat hota. Mee short hatat ghetli. Atya mhanali, ‘Short kashala ghaltos?’ Mee mhatle, ‘Ata jhale na? Ata jhopuya kee…’ Atya hasoon mhanali, ‘Are atta tar survat ahe. Ha jhala trailer. Ajoon akhkhi movie baki ahe. Thamb, short nake ghaloo….’Mag atyane majhya kade nirkhoon pahayla survat keli. Majhya ekeka bhagavaroon tichi najar phirat hoti. Majhe kamavlele shareer tila pharach avadle ase vatat hote. Mee atyala mhanalo, ‘Atya, too mala agdi dole bharoon pahates. Mag mee kay ghode marle? Mala hi tula asech dole bharoon pahayche ahe.’ Atya hasli ani mhanali, ‘Hoy re, mala hi tula majhe shareer dakhvayche ahe. Amche he tar kapde hi kadhat nahit. Kadhi majhya sharirachi prashansa karat nahit. Nusti majhi chaddi kadhtat ani taktat sotya aat. Bar aat taklyavar jara dam dharteel tar shappat. Don-char phatke marle ki sodtat veerya. Are veerya kasle, nuste pattal, panyasarkhe. Mee nehmich upashi rahile ahe…’ Ase mhanat atya ubhi rahili. Tine aplya blouse che hook kadhle and blouse cha pudhcha bhaag bajoola kela. Tiche gol, tararoon phuglele gole doloo lagle. Tichi bonde baher yevoon tokdar jhala hoti. Mee prathamach baiche gole pahat hoto. Majhi najar tichya golya varoon halat navhti. Mag atyane khande halvayla survat keli. Tya halchali barobar tiche gole nachayla lagle. Atya majhya kade taak lavoon pahat hoti. Majhe dole vispharle hote. Mala manapasoon tiche gole dharayche hote, paan dheer hot navhta. Mee nustach pahat hoto. Atyane me apla parkar suddha kadhoon takla. Ahaha, ayushat me prathamach eka sundar nagna bai kade pahat hoto. Atya majhya javal ali ani mhanali, ‘Ata mee tula saglya body la sparsha karnar ahe. Tula masta vatel…’ Adhi tine aple mulayam haat majhya kesatoon phiravle. Mag tichi bote majhya gala varoon phiroo lagli. Ase karat-karat tine aple haat majhya sarva shariravaroon phiravle. Agdi shevti tine majha lund hatat ghelta ani kurvaloo lagli. Lund ajoon thatla navhta, lobmatach hota. Tine majhya lundache tok pakadle ani lund odhu lagli. Mag tee majhya samor ubhi rahili. Eka hatane tine lund odhne chaloo thevle ani dusrya hatane majhya gotyana gudgulya karayla lagli. Maag tacha uchloon majhe oth aplya othan ghetle and chokhoo lagli. Thodavel oth chokhlyavar atya mhanali, ‘Tujhe hatyar changle lamb ahe. Thodesech jadila kami ahe, pan masta ahe. Ani kay re, hee khalchi dadhi nehmeech kadhtos ka? Hatyar agdi swachcha thecle ahes!!’ Mee mhanalo, ‘Ithli dathi ek divsa aad karto. Mala nahi ithle kes vadhlele avdat’. Atya mhanali, ‘He uttam kartos. Baykanna ase saphach avadte. He asech challo thev’. Atyane parat majhe oth chokhayla survat keli. Nuktech jhadlyamule majha lund ajoon tathat navhta. Mee atyala vicharle, ‘Atya, majhe hatyar ajoon hee tath nahi hot, ajoon hee malool hovoon lombtay. Mag parat kashi gammat karnar?’ Atya god hasli ani mhanali, ‘Mee karte sagle kahi. Too kahi karoo nakos. Susta majecha ananda ghe. Are, mala aaj tujhya kadoon khoop kahi vasool karayche ahe’.Mee na bolta ubha rahilo. Atya mag majhe shareer aplya jibhene chatoo lagli. Tond, gal, maan ase karat tichi jeebh majhi chchati charoo lagli. Tine majhya nipples che chumban ghetle ani mag nipples chokhoo lagli. Ajooh hi majha lund tasach hota. Mee atyala parat vicharle, ‘Atya, ajoon hee mee tasach ahe. Nakki kay honar ahe?’ Atya mhanali, ata palangavar javoon adva ho’. Mee palangavar adva jhalo. Atya majhya shejari mandi javal basli. Majha lund majhya potala chiktoon malool padla hota. Atyane aplya othavaroon jeebh phiravli ani mhanali, ‘Mala tujha pharach avadla ahe… kasa lamb sadak ahe.. Mala jara tyachi chaav baghoode…’ Mee chatach padlo. Atya pudhe vakli ani majhya lundavar apli jeebh phirvayla lagli. Thoda vel jeebh phiravlyavar tine jeebh majhya gotyanchya dishela anli. Ata tee majhya gotyavaroon jeebh phirvalyla lagli. Asha prakare majha lund ani gotya olya kelyavar tine lund var uchalla ani tondat ghetla. Tiche tond haloovar pane var khali hovoo lagle. Tond var khali kartana tee jeebh atlya aat lundavar phirvat hoti. Ata majhya sotyaat jeev yevoo lagla. To kadak hovoo lagla. Mala tiche chokhne evhdhe avadle ki mee tiche tond majhya sotyavar ghatta daboon dharle. Atyane apli najar var phiravli ani dola marla. Mee chekallo. Gapkan tiche gole hatat ghevoon daboo laglo. Atya sitkaroo lagli. Mee anikhach jorat tiche gole dabayla laglo. Tine eka kshana sathi majha lund tondatoon baher kakhla ani mhanali, ‘Majhi bond chivad. Dhar chimteen ani kuskar…’ Mee tichi bonde kuskarayla laglo. Bonde ekdam tamma phugli ani tokdar disoo lagli. Evhana majhya lundane poorna akar ghetla hota. Masta taath jhala hota. Atyane lund chokhne chalooch thevle. Jevha lund tivhya tondat thartharayla lagla tevhe tine tond bajooka kele ani lund dole bharoon pahoo lagli. Mag mhanali, ‘Ata majhi gand mar..’ Me prashnarthak najrene tichyakade pahile. Atya mhanali, ‘Are mhanje too apla sotya ata majhya gandichya bhokat ghal. Tula khoop avdel. Malahi barech divsanni gand maroon ghyaychi ahe.’ Mee vicharle, ‘Mhanje kaka tujhi martat?’ Atya mhanali, ‘Nahi re… Amchya lagna adhi college la astana majhya eka mitrane majhi marli hoti. Khoop maha ali hoti. Ata too mar.’ Itke boloon tee onvi jhala ani pay phakvoon kambarela baak dila. Mee tichya gandi mage gudhgyavar baslo. Majhya lund tichya gandichya dishene tavkarla hota. Eka hatavar tol savroon atyane majhya lund tichya gandi chya bhokapashi anla. Mee adheer jhalo hoto. Mee jor lavla ani lund thodasach aat gela. Mee jorat danka dila. Atya vivhalli ani mhanali, ‘Jara haloo, damane ghe. Ashane gand phatel na majhi. Mag mee jara damanech ghetle. Haloo haloo karat majhya lund atyachya gandit nahisa jhala.Atya mhanali, ‘Magashi kase jhavlas, tasach ata gandit jhav. Ani ho, pani ale tar vicharoo nakos. Sagle gandit sod’. Me atyala danadan danke dyayla survat keli. Amhi jorat mage pudhe haloo laglo. Atya chekalli. Mhanali, ‘Nusti gand nako maroo. Majhe gole chep, bonde kuskar. Mee thiche gole dabayla laglo, bobde chimteet dharoon kuskaroo laglo. Atyane punha ekta eka hatavar tol sambhalla ani dusrya hatane apli puchchi kurvaloo lagli. Tichya tondatoon humkar yet hote. Majhe phatke marne vadhle. Changle pandhra minite atyachi gand marli. Ata galaychi vel jhala. Mee mhanalo, ‘Ata sodto ga….’ Atya kahi bolaychya aat majhya pichkarya suru jhalya. Atyane apli gand majha lundavar daboon dharli. Paach minitat majha lund rikama jhala. Mag mee lund tichya ganitoon baher kadhla. Atyane apli gand avalli. Majha cheek tichya ganditoon baher padoon tichya puchchivar oghloo lagla. Atyane hatavar to cheek ghetla ani aplya golyavar lavla, puchchivar cholla. Atya mhanali, ‘Raja, aaj too mala trupta kele ahes. Khoop varshanni mala shareer sookh milale ahe. Ata apan roj jhavayche. Mhanali, ‘Nusti gand nako maroo. Majhe gole chep, bonde kuskar. Mee thiche gole dabayla laglo, bobde chimteet dharoon kuskaroo laglo. Atyane punha ekta eka hatavar tol sambhalla ani dusrya hatane apli puchchi kurvaloo lagli. Tichya tondatoon humkar yet hote. Majhe phatke marne vadhle. Changle pandhra minite atyachi gand marli. Ata galaychi vel jhala. Mee mhanalo, ‘Ata sodto ga….’ Atya kahi bolaychya aat majhya pichkarya suru jhalya. Atyane apli gand majha lundavar daboon dharli. Paach minitat majha lund rikama jhala. Mag mee lund tichya ganitoon baher kadhla. Atyane apli gand avalli. Majha cheek tichya ganditoon baher padoon tichya puchchivar oghloo lagla. Atyane hatavar to cheek ghetla ani aplya golyavar lavla, puchchivar cholla. Atya mhanali, ‘Raja, aaj too mala trupta kele ahes. Khoop varshanni mala shareer sookh milale ahe. Ata apan roj jhavayche. Mhanali, ‘Nusti gand nako maroo. Majhe gole chep, bonde kuskar. Mee thiche gole dabayla laglo, bobde chimteet dharoon kuskaroo laglo. Atyane punha ekta eka hatavar tol sambhalla ani dusrya hatane apli puchchi kurvaloo lagli. Tichya tondatoon humkar yet hote. Majhe phatke marne vadhle. Changle pandhra minite atyachi gand marli. Ata galaychi vel jhala. Mee mhanalo, ‘Ata sodto ga….’ Atya kahi bolaychya aat majhya pichkarya suru jhalya. Atyane apli gand majha lundavar daboon dharli. Paach minitat majha lund rikama jhala. Mag mee lund tichya ganitoon baher kadhla. Atyane apli gand avalli. Majha cheek tichya ganditoon baher padoon tichya puchchivar oghloo lagla. Atyane hatavar to cheek ghetla ani aplya golyavar lavla, puchchivar cholla. Atya mhanali, ‘Raja, aaj too mala trupta kele ahes. Khoop varshanni mala shareer sookh milale ahe. Ata apan roj jhavayche. Mhanali, ‘Nusti gand nako maroo. Majhe gole chep, bonde kuskar. Mee thiche gole dabayla laglo, bobde chimteet dharoon kuskaroo laglo. Atyane punha ekta eka hatavar tol sambhalla ani dusrya hatane apli puchchi kurvaloo lagli. Tichya tondatoon humkar yet hote. Majhe phatke marne vadhle. Changle pandhra minite atyachi gand marli. Ata galaychi vel jhala. Mee mhanalo, ‘Ata sodto ga’ Atya kahi bolaychya aat majhya pichkarya suru jhalya. Atyane apli gand majha lundavar daboon dharli. Paach minitat majha lund rikama jhala. Mag mee lund tichya ganitoon baher kadhla. Atyane apli gand avalli. Majha cheek tichya ganditoon baher padoon tichya puchchivar oghloo lagla. Atyane hatavar to cheek ghetla ani aplya golyavar lavla, puchchivar cholla. Atya mhanali, ‘Raja, aaj too mala trupta kele ahes. Khoop varshanni mala shareer sookh milale ahe. Ata apan roj jhavayche. Udya too college la dandi mar. Shanivarach ahe. He baher gele ki apan divsa pan jhavoo. Ani ho, gharat astana apan kapde nahi ghalayche. Nagdyane rahayche, ek mekache shareer dole bharoon pahayche ani manat ale kee lagech jhavayche. Ata mala gele pahije. Khoop usher jhala ahe. Too ata jhop ani ushira ooth’.Atyane apla gown ghatla ani madhla darane parat aplya khollet geli. Mee darale kadi muddamach lavli nahi. Kapde karaycha kantala ala hota ani damlo pan hoto. Mag tasach naddyane jhople. Sakali jag ali tevha javal javal 10 vajle hote. Mee dole ughdaychya velesavh atya kholeet ali. Tichya angavar sutali pan navhti. Mee panghroon bajoola kele ani majha lund ekdam uthla. Atya ne ajibat vel ghalvla nahi. Saral mala palangavar basavle ani paay khali sodayla sangitle. Mee bastach atya majhya samor basli ani saral majha lund tondat ghetla. Hyaveli haloovar pana na dakhavta tee pachapach majha lund chokhoo lagli. Majhya gotya daboo lagli. Tine aple tond itke khali anle kee majha lund tichya tondat poorna pane gela. Lundache tok tichya ghashala sparsha karoo lagle. Atya jorat lund chokhoo lagli. Mee atyanandane palangavar adva jhalo. Jevha dheer dharvena tevha mhanalo, ‘Atya, ata galnar ga…’ Atyane hatane khoon karoon mala sangitle kee mee tichya tondatach rikame vhayche. Mag kay. Mee pachapach tichya tondat pichkarya sodoo laglo. Pani gala astana tine majha lund aplya tondat jorat avloon dharla ani jevha lund purta rikama jhala tevhach sodla. Atyane majhe pani pivoon takle hote. Atya mitkya marat mhanali, ‘Mee aaj swargat ahe. Kiti chchan jhavtos, kiti masta gand martos, kashi majhi tahan bhagavtos. Apan asech challo thevoo’Tya divshi amhi divasbhar eka mekanna bhogle. Mee altoon paltoon atyala jhavle, tichi gand marli ani tondat suddha jhavlo. He sagle mee college chya shevatchya varshaparyanta chaloo rahile. Atobana hyacha kadhich sugava lagla nahi….

My sexy teacher

Hi friends, Main boy from south delhi phir aapk samne hazir hu aapne ek or dushre story lake ke jisne meri story padhi unko thanks meri story kafi famour hui isliye kafi mailaaye or mujhe or story likhne ke himat mile thnks frinds. Waise friends aap sub mujhe jante hain to jahada mujhe aapne bare main bhate ki jarurat nai hain. Okchalo story k taraf chalet hain. Baat us samay ki hai jab main std. Collage me padha karta tha. Main English ke tution ke liye ek sir ke ghar jata tha. Hum log 5 dost ek sath jate the. Teacher hum sab ko dophar 3 baje bulate the aur 5 baje chorte the. Hum log roj tution jate the. Sir bhi shadi sudha the aur sir ki biwi ek dam mast thi aur bahut hi khubsurat thi. Jis din se maine use dekha tha, mai bus usi ke bare main sochta tha. Uska naam rupa tha. Woh ek BengAli teacher thi. Main aapko bata dun, ki rupa every afternoon apne bedroom me soti thi aur sir hume hall me padate the. Uske uthne ka time 4.30 p.m. Tha. Woh har roj 4.30 ke lagbhag so kar uthti thi aur gown pehan kar bathroom ke liye jati thi jo ek common bathroom tha, hall me. Hum jaahan padhte the woh place bathroom ke just pass hi thi. Aur woh toilet karti thi to uske mut itna pressure ke saath nikalta tha ki uski aawaz humare kaano tak jati thi. Bus yahi tamanna maan me hoti thi ke ek baar uske saath sex karne ko mil jaye to zindagi haseen ho jaye.Aise hi din guzarte gaye, aur kuch din baad humare sir jo waahan ki ek school me teacher the, unka transfer ho gaya. Tabhi sir ne hume kaaha ki unka transfer ho gaya hai is liye hum kisi aur teacher ka bandobast kar len. Fir sir ne ek option aur rakha, ki unki biwi bhi wohi subject padhati hai, agar hum chahe to unse tution le sakte hain. Kyunki sir ka transfer tremporary basis par huwa tha aur unhe abhi family le jane ka order aur flat nahi mila tha. Isi liye sir akele ja rahe the. Mere sabhi doto ne mana kar diya aur dusre teacher ko join kar liye. Magar main Rupa madam se tution lene ko raji ho gaya. Sir ne bhi mujhe thanx kaha. Jab sir jane lage to unhone mujhe kuch bate batai ki main apni teacher ka dhyan rakhun, agar unhe koi chiz chahiye to unhe la du, etc. Etc. Aur maine sir ko bharosha dilaya ki main aisa hi karunga. Fir sir chale gaye. Madam ghar me ek dum akeli. Unko koi bachha bhi nahi tha. Fir main madam se tution lena suru kar diya aur kuch hi din me main madam ka dost bhi baan gaya aur madam meri dost ban gai. Main madam ka bahut khayal rakhta tha aur madam mujhe ek student ki tarah bahut pyar bhi karti thi. Dhire dhire 1 month bit gaya. Fir ek din maine madam se kaaha madam aapko sir ki yaad nahi aati, madam ne kaaha yaad to bahut aati hai magar koi aur raasta bhi to nahi hai. Fir maine madam ko himmat karke kaha madam ek baat puchu to madam ne kaaha tum mujhse kuch bolo usse pehle main tumhe ek baat bolna chahti hun.To madam ne kaaha ki “jab hum dono ek dusre ka itna khyal rakhte hain aur dost bhi hain to fir aajse tum mujhe madam nahi balki rupa bologe. Aur waise bhi tum pure din mere ghar me hi to rahte ho is liye mujhe madam sun na achha nahi lagta.” Main razi ho gaya. Fir rupa ne kaha ki tum kuch puch rahe the to maine bahut himmat kar ke kaaha ki rupa fir main chup ho gaya aur aadhi baat me hi ruk gaya. To rupa boli kya baat hai aur maine kuch nahi kaaha. Fir usne mujhe apni kasam di aur boli kaho na nahi to mujse baat mat karna aur mujhse tution bhi mat padhne aana. Maine fir kaha ki tum bura to nahi manogi to usne kaha nahi fir main bola ki tumhe kya sex karne ka maan nahi karta. Aisa kehne par rupa chup ho gayi aur meri taraf ascharya se dekhi. Main dar gaya tha aur maine use sorry kaha to usne kaha ki tumhe sorry nahi balki mujhe tumhe thanx kehna chahiye. Tumhe mera kitna khayal hai aur mere pati ko mera zara sa bhi khayal nahi. Aur usne mujhe mere gaal par ek kiss diya.Fir humne saath me dinner kiya aur main apne gharr chala gaya. Fir kuch din baad, main ek din rupa ke ghar gaya magar woh ghar me dikhai nahi de rahi thi. Main har ek rum dekhh raha tha magar woh kaahin nahi thi fir maine ek bathroom ka gate khola aur maine woh dekha jo maine kabhi socha bhi nahi tha. Bathroom ka gate lock nahi tha aur jaise hi maine gate khola to dekha ki rupa apne bathroom ke comod pain me baithi thi. Uska gown, bra aur panty paas hi me rakhe the. Woh ek dam nude thi aur usne apne left hand ki tin ungli apne chut me ghusa rakhi thi aur right hand se apni chochi ko daba rahi thi. Uski aankhe band thi aur woh maza le rahi thi. Main kareeb 5 minute tak bina kuch kahe use dekhta raha. Mera land pura khada aur hard ho gaya tha aur mera maan kar raha tha ki abhi use chod dun. Magar maine apne aap ko sambhala kar rakha. Kuch der baad maine kaaha rupa yeh kya! Rupa bilkul dar gai aur apni ungli bahar nikal kar apne gown se apne jism ko dhakne lagi aur meri taraf dekhti hui apne room me chali gai. Main hall me ek sofa par baith gaya. Kuch der baad woh kapde pehan kar bahar aayi aur mere pass baith gai aur kehne lagi.Tumhe kya pata ek shaadi shuda aurat itne din apne pati ke bagair kaise rah sakti hai. Sex to har ek ko chahiye aur aisa kah kar mujh se lipat kar rone lagi. Fir maine use sambhala. Fir usne mujhe yeh baat kisi se nahi kehne ko kaha, uske pati se bhi nahi. Mai razi ho gaya. Fir maine kaaha ki agar tumhe sex ki itni hi chahhat hai to main tumhari yeh chahat puri kar sakta hun. Aisa kehne par woh aur zor se mujhse lipat gai aur mujhe fir se ek chummi di aur kaaha “saach? Kya tum mujhe pyar karoge. Aur mere pati ko bhi nahi bataoge. Tum kitne aache ho”. Aisa keh kar woh mujhe chumne lagi aur main bhi use kas kar apni baahon me dabane laga. Aur kuch der tak hum waise hi rahe. Fir main jaane ki liye uthne laga to usne kaaha kahan ja rahe aur. Mujhe kab pyar karoge. Maine kaaha main shaam ko 8 baje aaunga. Aur fir chala gaya. Main shaam ko uske ghar pahuncha aur andar gaya to dekha ki usne ek bahut hi sundar transparent saree pahen rakhi hai. Uski badi badi choochi uske blouse se bahar aane ko tarap rahi the. Uska pet pura dikhai de raha tha. Kyunki woh shaadi shudha thi, uska jism pura hara bhara tha. Aur mujhe aisi hi aurat aachi lagti thi.Uski kamar badi badi thi aur gol bhi thi. Woh puri gori nahi thi par uska rang bahut hi mast tha. Woh bahut hi sundar aur garam aurat thi. Uska hooth bade bade aur aankh moti moti thi. Uski ungli lambi lambi thi. Woh sar se pair tak chodne layak thi. Use dekh kar aisa lagta tha jaise woh chudwane ke liye bilkul taiyar hai. Woh mujhe apne kamre me le gai aur apna bedroom lock kar liya. Uske baal khule the. Maine use kaha, ki aaj main use har tarah se khus aur uski sex ki garmi ko thanda kar dunga. Woh muskura kar boli chalo dekhte hain. Uske aisa kehne par mera land aur garam ho gaya. Aur maine use apni baahon me bhar liya aur uske hooton ko chumne laga. Fir maine use bed par bithaya aur uske pat par apna haanth ferne laga. Woh bhi fir josh me aane lagi aur mere sir ke baal ko sehlane lagi. Maine uski choonchiyon ko apne ek haanth se jor se pakar liya aur dabane lagi. Woh pehle to thora dard se karari fir shant ho gai and main unhe dabata raha aur aisa karte karte uske saree ke pallo ko upar se gira diya. Aur dihre dhire uski saree khol di. Woh apne lehange me aur blouse me thi. Fir usne mere shirt , aur pant ko utar diya.Main sirf underpant me tha. Usne mujhe bed par leta diya aur mere upar so gayi aur meri chati ko chumne aur chatne lagi. Uske aisa karne par mujhe laga ki yeh puri experienced hai. Aur mujhe fir uske chut ki garmi ka bhi aandaza ho gaya. Woh mujhe kuch der tak chumti rahi aur kaaha ki tum meri choochi ka maza nahi lena chahte aur aisa kehta kehte usne apna blouse utar diya. Uski dono bari bari chonchi ko dekh kar main hairan rah gaya. Uski nipple brown rang ki thi aur uski chochi ka rang bilkul gora tha. Maine use ekbar me bed par leta diya aur uske upar char kar uski ek chochi ko chusne laga aur doosri ko dabane laga. Woh zor se aahain bharne lagi aur mujhe aur zor se dabane ko kaha.maine aisa hi kiya. Usne mere sir ko piche se pakad kar jor se apne chochi par ragarne lagi. Aisa lagta tha jaise woh apni puri choochi mere muh me bhar dena chahti hai. Kuch dar baad maine uske lehange ka nada khol diya aur use utar kar fed diya. Woh ek sundar fulo wali pink rang ki panty pehani hui thi. Use dekh kar aisa lag raha tha ki aabhi apna garam land uske chut me ghusa du. Uski gori janghe moti moti aur achi shape me thi. Maine use pucha ki tum apne pati ke sath sex kaise karti ho.To usne kaha ki woh mujhe jyada maza nahi dete. Meri choochi ko kuch der chuste hain aur apna land mere chut me dal dete hain aur kuch hi der me jhad jate hain. Mujhe to jharne ka mauka hi nahi milta. Tumne mujhe jis din bathroom me ungli karte dekha tha woh to me unke hoti hue bhi karti hun. Maine kaaha aur kuch nahi karti ho. Usne kaaha aur hota hi kya hai. To maine use kaha ki tumhe to abhi bahut kuch sikhna baaki hai. Usne kaha sach, agari aisa hai to jaldi karo na.aur aisa kehne par maine uski panty ko dhire dhire utar diya. Maine use bilkul nangi kar diya tha. Maine pehli baar kisi aurat ki chut ko aise dekha tha. Uska chut bilkul kada tha. Uspar halke halke brown rang ke baal charo taraf the. Maine fir apna underpant utara to mera bhi mota aur 7” lambd land dekh kar woh boli ki aise land se chudwane ka maza mujhe pehli baar aayga. Maine kaha ise taste karna chahogi. Usne kaha mujhe chin aaygi. To maine kaha kar ke to dekho.fir maine use bina kuch kahe uske dono pair ko chora kiya aur uske pairo ke bich baith kar uski chut me ek chummi de di. Aisa kehne par usne kaha, tum aisa mat karo. Tumhe ghin aaygi. Maine kaha, isi me to sara maaza hai. Aur fir maine use apni jib se chatna suru kiya aur ungli se usko failne laga.. Aisa karne par use bahut dard ho raha tha. Usne mujhe aisa nahi kehne ko kaha magar main kaahan sunne walatha. Woh jor jor se siskiyan bhar rahi thi. Aur main puri jor se uske chut ko chus raha tha. Uske chut me ek bahut hi sundar khusboo aa rahi thi. Uska chut bohot garam tha.Main kareeb 15 minute tak uske chut ko chusta rah. Kuch der baad use aacha lagne laga. Maine usse puche aab kaisa lag raha hai to usne kaha aab kuch aacha lag raha hai. Maine fir apni do ungli uske garam chut me ghusa di magar uski chut itni kadi thi ki woh andar nahi jaa rahi thi. Main aap sab ko ek baat bata dun. Main bahut sari blue film dekhta hun aur mujhe maalom hai ki kis ladki ko kis tarah chodna chahiye. To chunki uski chut me meri ungli nahi ja rahi thi to main uske chut me apna thoda sa mut gira diya. Usne puch yeh kyun to maine kaaha yeh isliye taki tumhe dard nahi ho. Aur aisa karne par uski sukhi chut gili ho hai aur meri ungli aasani se andar chali gai aur main use jor jor se andar bahar karne laga. Aisa karte karte uska jism kaampne laga aur usne kaha ki tum apna muh aur ungli waahan se hata lo, main ab jhadne wali hun. Maine kaha main use pina chahta hun itna kehte kehte woh jhad gai aur mai uske pure ras ko pi gaya aur ek bund bhi nahi giraya. Usne kaha tumne mujhe bahut santust kiya hai aur main bhi aab tumhara land chusna chahti hun. Usne bhi mera land apne muh me liya aur uski chamri ko piche kar ke uske andar wale sensitive part ko apne jin se lagarne lagi. Mujhe bahut maza aa raha tha. Woh mera pura 7” lamba land apne muh me lena chahti thi.Uske chuste kuch der baad main bhi jhadne wala tha is liye maine apna land uske muh se nikalna chaha magar woh bhi wahi karna chahti thi jo maine kiya magar mere thoda tan ne se mera land uske muh se bahar nikal gaya aur main wahi jhad gaya aur mera sar ras uske pure muh me pichkari ki tarah chitak gaya, kuch uske hooton par, kuch uske gaal par aur charo taraf. Woh us pure ras ko apne hooton aur ungli se chatne lagi aur uska pura maza lene lagi.. Fir usne mujhe thanx kaha aur mere land ko apne hooton se chat kar saaf kar diya. Aur aab mujhe apna land uske chut me ghusane ko kaaha. Maine aisa hi kiya . Maine dhire dhire apne land ko uske chut me ghusane laga magar uske ghusne se pehle hi woh chikh pari. Fir maine thoda aur jor lagaya aur 4” uske chut me dala . Uska dard aur bhargaya. Woh aur jor se chatpatane lagi aur mujhe bus karne ko kaha. Usne kaha “mere pati ka land to sirf 5” ka hi hai aur aab main tumhara 9” lamba land kaise ghusaungi.” Maine kaaha tum uski chinta mat karo aur ek aur jhatka lagaya aur mera 7” land uske chut me sama gaya. Uski aankhon se aansun nikal pade magar main ruka nahi aur dhire dhire pura land uske chut me dal diya. Uska chut bahut garam tha. Main apne land ko andar bahar karta raha. Kuch der baad use bhi maza aane laga aur woh bhi mera saath dene lagi.Woh apni kamar ko mere saath saath aage piche karne lagi. Chunki hum dono aabhi aabhi jhade the is liye dobara itni jaldi jhadna mumkin nahi tha. Is liya maza aur jyada aane laga. Aisa karte karte kuch der baad woh jhar gayi. Uski garam chut gili ho gai. Aur woh shant par gai. Magar mai ruka nahi aur main use chodta raha. Usne mujhe aab rukne ko kaha magar main ruka nahi aur apna kaam karta raha. Lagbhag 10 minute ke baad main bhi jhad gaya aur maine apna pura maal uski chut me gira kar shant ho kar uski baahon me soo gaya. Woh mujhe chumti rahi aur mere upar let gai. Kuch der baad maine use kaahan, aabhi to aur ek maza baaki hai. Usne kaaha woh kya. To maine kaaha, aabhi main tumhari gaand marunga jisme tumhe bahut maaza aayga. Use uske bare me kuch nahi malum tha. Use laga isme bhi bahut maza aayga aur woh razi ho gai. Fir maine use uske bed ke ek kone me kutte ki tarah khade hone ko kaha aur uske dono haanth bed ke upar rakh diye. Uska pair zameen par aur uski kamar bich me. Firmaine uske muh me apni land dal di taki woh kuch gili ho jai. Fir main apne hooton se uski gaand chatne laga aur use puri tarah gili kar diya. Use aacha lag raha tha. Fiir maine aapna land aapni haanto me lekar uske gaand ke ched par lagaya aur apne haantho se pakar kar ek dhakka mara. Mere dhakke marte hi woh chikh pari aur kaha mujhe bahut dard ho raha. Maine kaaha thoda sahan karo. Pehli baar hai na.Aur fir baar baar dhakka lagata raha, baar baar woh chikhti rahi aur baar baar mera land kuch aandar jata raha. Aisa karte karte mera lannd 4” andar chala gay. Usne mujhse rote hue use chor dene ko kaha. Magar maine use samjhaya ki bus kuch der baad hi use maza aayag. Aisa kehne par woh maan gai aur maine fir ek jordar dhakka laga kar apna land 1.5” aur andar thela. Aisa karte karte mera pura ka pura land uski gand me ghus gaya aur woh jor jor se siskiyan bharne lagi. Fir maine apna land andar bahar kana suru kiya aur kuch der baad usebhi maza aane laga . Fir maine uski chooochi ko piche se pakar kar dabane laga aur uski gand bhi marne laga. Aisa karte karte main fires jhad gaya aur apna pura ras uski gand me dal diya. Aur fir use bed me lekar let gaya aur uski choochi choosne laga. Fir main bed par let gaya aur use maine apni land par baithaya aur rupa ne dhire dhire mera sara land apni gand me ghuswa liya. Woh mere land par nachne lagi aur maza lene lagi . Usne fir apni lambi ungli ki bade bade nails se mere gand ke aas paas ke area ko kharochne lagi. Aisa karne par mujhe bahut aaram lag raha tha. Fir usne merri gand ke ched par apne muh ka thuk giraya aur apni ungli mere muh se gili kar ke meri gand me apni ungli ghusane lagi . Mujhe pehli baar bahut dard huwa aur kuch der baad maza aane laga aur woh kareeb 15 min. Tak aisa karti rahi.Aisa karte karte hum dono kab soo gaya hume maloom hi nahi chala. Fir subah hui aur hum dono ek dusre ki jism se lipte hue uthe. Aur jab bhi mauka milka main use din me bhi chodne lagta. Hum dono fir har roz ek saath sone lage aur maine use har ek pose me choda aur maza diya. Hum bluefilm bhi sath dekhte aur us style me ek dusre ko chodte. Maine uski gand mar mar kar uski kamar ko chowda kar diya tha jisse woh aur bhi sundar lagti thi. Maine apni ek purani khawis bhi puri karni chahi. Maine use kaaha ki jab main sir se padhta tha aur jab tum dophar ko sone ke baad toilet karne jati thi to tumhara pressure sunkar mujhe tumhare chut ko chatne ka maan karta tha. Tab usne kaaha ki tum apni icha aabhi puri kar lo. Aur fir woh bathroom me gai, usne mutna suru kiya usi pressure ke saath aur maine uske mut te hue apna muh uske chut se satya. Uska sara mut mere muh par girne laga aur main uska maza lene laga. Is tarah jab mera maan karta main rupa ko chodne lagta aur woh bhi puri chahat ke sath mujhse chudwati. Fir kabhi. To dosto mujhe zaroor batan ki meri yeh story aapko kaisi lagi. Aur maine rupa ko satisfy karke aacha kiya ki nahi. Aunties aur ladkiyan mujhse dosti karma chahe to all are welcome. Ladkiyan aur aunties bhi mujhe contact karengi to mujhe bahut aacha lagega.

Pyari Chanchal

Hi This is Sanjay 41 yrs old from Mumbai. Yeh baat 3 mahine purani hai jab mai office ke kisi kaam se delhi gaya tha waha mera ek dost ravi aur uski patni chanchal rehte the. Unse mai sirf uski shadi ke wakt hi mila tha. Us wakt chanchal ko maine dekha tha wo dehradun ki thi aur bahut gori aur slim thi. Uska figure aur chehra bahut hi sundar tha. Lambe baal, gora aur chikna badan, rasile honth. Aur uski patli kamar ke neeche ubhare huye nitamb. Jo uske chalte wakt upar neeche ho kar lubhavne lagte the. Lekin maine kabhi uske bare me galat nahi socha tha abhi tak. Ye aaj se 10 saal pehale ki baat hai. Lekin mai is baar jab uske ghar pahuncha to maine jab chanchal ko dekha to dekhta hi reh gaya. Wo pehale se bhi jyada sexy aur gadra gayi thi. Chanchal mast thi. Mai uske ghar par hi ruka. Mujhe usne bahut hi garam joshi ke sath apne ghar ka mehmaan banaya. Maine 2 din me notice kiya ki kareeb kareeb hamesha chanchal bade gale ka kurta ya blouse pehna karti thi. Jisme se uski bhari huyi sudaul chunchiya bahut hi dilkash tarike se adhi bahar chalakti thi. Ab unko dekh kar mera man dagmagane laga tha. Aisa lagta tha jaise wo mujhe apni taraf aakarshit karti thi. Mai baar baar uske jhukne ka intezaar karta rehta tha. Chanchal ka naam hi chanchal nahi uska swabhav bhi thoda chanchal hai. Mujhe jab bhi lagta tha ki wo jhukne wali hai to mai saamne jaakar khada ho jata tha aur tirchi nazar se uske bade bade gore gore aur chikne chikne chunchiyon ko dekha karta tha mujhe uske boobs behad pasand the mujhe unhe choone ka behad man karta tha. Unhe dekhate hi meri hatheli aur jeebh me ek sansani hone lagti thi. Unhe masalne ke liye aur gulabi nipple ( haan chanchal bhabhi Dehradun ki thi aur waha ki auraton ki choot aur nipple gore gulabi aur bade dilkash hote hai). Kabhi kabhi mai jaan bujh kar mai unse samne se jakar takra jata tha aur badi hoshiyari se uske chunchi ko chu liya karta tha. Lekin itne me mera man nahi bharta tha. Mai unhe sehlana chahta tha wo bahut gori hai. Unhe dekh kar mera unko bahut jabardast chodne ka man karta tha. Lekin wo mere dost ki biwi thi. Aur fir ravi ke hote ye sab bilkul mumkin nahi tha. Mai hamesha uske khule pet ke hisse ko, kamar ko aur thirkati huyi gaand ko lalchayi nazar se dekha karta tha. Aur ye sab dekh kar mera Lund pant ke andar angadaayi lene lagta tha. Kayi baar mai unhe bahut der dekhne ke baad seedha bathroom me jaa kar muth maar chuka tha.wo bahut gadrai hui badan ki hai. Mai bhi ek kasarati mard hoon. Meri caudi chhati aur majbut badan Ravi se jyada sexy dikhta hai. Maine dekha jab kabhi mai shirt utarta to chanchal mere chaude seene ko aur us par ghane baalon ko tirchi nazar se dekha karti thi. Usne kayi baar mere pant me bane ubhar ko bhi dekha tha. Aur munh par hath rakh kar chupke se use muskurate dekha maine.aise hi 3-4 din gujar gaye. Panchve din ravi ne achanak kaha ki use bahut hi urgent chennai jana hai aur waha kareeb 7-8 din rukna hoga. Ye sun kar maine kaha “yaar fir mai kisi hotel me shift ho jata hoon.” To ravi ne kaha “nahi nahi .. Iski jarurat nahi hai.” Maine thoda natakiya swar me kaha “yaar yahan Chanchal bhai akeli hongi unhe mere rehane se koyi problem huyi to?” Tabhi chanchal ne kaha “nahi mujhe koyi problem nahi hogi, balki aap rahenge to mai akeli bore nahi houngi” aur badi quatil ada se muskura di.usi din Ravi dopahar me chala gaya. Shaam ko mai fresh ho kar ghar me hi araam kar raha tha. Mai ghar ke haal me baitha hi tha tab Chanchal haal me aayi aur unhone mujhe ek chitthi di. Us chitthi me likha tha "mai tumse kuch kehna chahti hu mujhe tumhe dekhte hi kuch kuch hota hai mai tumhare saath akele me kuch waqt guzarna chahti hu ye baat mai ne chtthi me isliye kahi kyoki mujhe sharam aa rahi thi agar tum mujhse miloge to aaj raat 11.00 baje mere kamre me aa jana aur tumhari taraf se haa hai to chitthi mujhe wapas lauta dena mai tumhara intazar karungi".ye padh kar to mera man hi uchhal pada mai ne turant wo chtthi unko wapas lauta di. Us wakt aur 11 bajne ka intezaar karne laga. Mai turant tayyar ho kar market gaya aur ek Medical store se maine condom ka bada wala packet(10 pc) kharida aur ghar ki taraf aya. Mera lund ab is duri ko bardasht nahi kar paa raha tha. Maine mehsus kiya ki meri underwear ke samne ka hissa mere Lund ke precum se pura gila ho chuka hai aur Lund bhi hamesha khada hi hai. Kisi tarah ghar pahunch kar maine sare kapde khol diye aur sirf ek pajam pehan liya. Khana khane ke baad mai 11 bajne ka intezar karne laga.Raat ho chuki hai 11 baj rahe hai mai apne kamre se nikal kar chanchal ke kamre me gaya kamre ke andar ghuste hi mai ne dekha ki Chanchal bathroom se bahar nikli thi aur usne black color ki nighty pehani hui thi. Nighty pabhut hi patli si thi. Use kandhe par dono saide me bandh rakha tha. Unhe dekh kar aisa lag raha tha ki unhone ander kuch bhi nahi pahna hai. Unki golgol chunchiya aur nukile nipple mujhe dikh rahe the. Mujhe samajh nahi aa raha tha ki mai shuruaat kahan se karu. Mai uske kareeb gaya aur mere hath uske kandhe par rakhe. Aur fir ek hath gardan ke peeche sehlate huye uske balon ko khol diya. Ghane kale baal uski peeth aur kandhe par bikhar gaye. Aur uske beech chanchal ka gora sundar chehra aisa lagne laga mano badlon se chand nikal aya ho. Ab maine wohi hath uske galon par fera.chanchal mere hath par jhuk gayi aur gal ko mere hath par dabaya. Uski ankhe band ho gayi. Maine sirf ek ungli uske pure gol chehare par ghumani shuru ki. Chanchal machalne lagi. Meri ungli uske hontho par ayi. Tabhi aachanak Chanchal ne mera haath pakad liya ye us haseen raat ki shuruaat thi. Maine bhi Chanchal ki kamar ko pakad ke apne pas khich liya aur uska chehra upar utha kar mere garam honth uske naram gulabi galon par rakhe aur unhe chumne laga.uske gaalo ko chumte chumte mai dheere se uske hotho tak pahuch gaya. Aur mere hontho ne un fulon ki pankhudi jaise hontho ko bahut halke se chuma fir jeebh se chata. Uske honth thode khule aur kampne lage. Maine unhe jor se mere hontho me kaid kar liya aur Jab maine dhekha ki Chanchal mere chumbn ka anand le rahi hai to maine apna haath uske bnyi chunchi par rakh diya . Mera haatho ne jaise hi uske badan ko chua wo kaap si gayee. Mujhe uske sakht chunchi ko chune me bahut maza aa raha tha. Maine halke se apni hatheli se dabaya. Vo bahut naram the tabhi maine kandhe par honth rakhe aur uske nighty ke dor ko munh se khkinch kar khol diya. Aisa maine dono taraf kiya. Chanchal kuch samajh pati isase pehale hi wo nighty neeche fisal aayi. Unki nighty ko uske kandhe se neeche utar diya. Jaise hi nighty chunchiyon par se fisal kar uske nipple par ayi usne dono hatho se apni chunchiyon ko dhankna chaha. Maine dono hath pakde aur unhe neeche kiya.. Nighty fisal kar uske chootadon par atak gayi aur maine uska hath seedhe mere lund par rakha aur kaha “chanchal hath waha nahi yahan rakho”. Usne mere Lund ka andaz hua aur usne jaldi se hath hata liya aur apne chehare par rakkha. Maine uske chehare se hath hataya aur uske hontho ko fir se mere hontho me le liya. Ab uski chunchiya mere seene se takra rahi thi. Maine ek hath uski chunchi ke upar rakha. Uff.. Jaise makhkhan ke gole. Gore gore.. Aur halke gulabi nipple wali chunchiya. Ekdum tane huye. Maine uske chikne boobs ab puri tarah se mere haath me le kar sehlaya . Maine apni ungliyo se uske gulabi nipple ko ragadna shuru kiya to vo kaafi garam ho gayee. Uski sans tez chalne lagi. Aur hontho se siskari nikalne lagi.. Ummmmm… aahhh.. Shhhh.. Maine fir se uska hath pakad kar mere Lund par rakha. Isbar usne hath nahi hataya. Balki mere pajame ke upar se hi Lund ko pakad kar dabane lagi. Fir maine usase puncha “chanchal rani kaisa lag raha hai?” Usne badi nashili ankho se upar dekha aur mere seene me munh chupa kar boli.”Uff ye bahut mota lag raha hai.. “ maine kaha mota hi nahi lamba bhi hai rani”. Usne mere seene me chumban liye aur mere Lund ko kas ke pakad liya. Main apna chehra uske chunchiyon ke paas le gaya aur apne gaalo aur jeebh se uske chunchiyon ko sahlane laga . Maine apne haath se chunchi ko pakad liya aur halke se dabane laga.fir jhuk kar gili jeebh ki nok se nipple ko kuredna shuru kiya. Bari bari se dono ko. Aisa karte hi Chanchal pagal si ho gayee unho ne mera Lund aur kas ke pakad liya aur sahlane lagi. Maine kaha “darling ise bahar nikal lo na”. Mera aisa kehate hi usne mera pajam khol kar meeche kiya. Andar maine kuch pehna nahi tha. Lund fufkarte huye bahar nikal aya. Aur chanchal ne jaldi se apna hath hata liya. Maine puncha “kya hua?” Usne bahut dheere se kaha “sanjay ye to bahut lamba hai.. Aur meri kalayi se jyada mota.. “ usne dheere se pure Lund ko sehlaya aur kaha “ ye kya lohe ka bana hai.. Itna sakht” keh kar mere supade se chamade ko peeche kiya aur mere fule huye supade par hath fera kar precum ko pure Lund par laga diya. Chanchal bahut achchi tarah se mere chhotu ko sahla rahi thi. Maine uski nighty puri nikal di. Chanchal puri nangi mere samne thi. Sanche me tarasha badan. Ekdum chikna. Kahi bhi hath rakho hath fisal jata tha. Maine dekha uski choot par trim kiye baal the. Choot dono jangho ke beech se ubhari dikh rahi thi. Maine use apni banho me kas liya aur bahut chumban dete huye uski peeth aur naram gudaz chootad sehlane laga. Uske munh se halki halki aahhh.. Ummm..sanjuuu.. Ki awaj nikal rahi thi. Maine kaha “chanchal darling mai jis din se yaha aya hoon tumne meri need haram kar di hai” usne shararat se kaha “achcha” maine chum kar kaha “haan”. Fir maine puncha lekin tum kaise mujhe chahne lagi?’ usne kaha mai jaan gayi thi ki tum meri chunchiyon ko dekh kar pagal ho jate ho aur kayi bar tumne mujhe touch kiya.. Fir maine tumhare pant ke andar ke is badmash ko dekha. Aur ye bhi jaan gayi ki bathroom me tum meri panty aur bra ke upar hi masturbate kar dete ho. Ek din maine bathroom ke darwaje se dekha ki tum meri panty ko kaise chum rahe the aur apne is moosal se khel rahe the. Mai usi wakt gili ho gayi aur mere dil me ek azeeb si chahat hone lagi. Lekin ek aurat hoon na. Bahut apne aap ko control kiya. Lekin tumhari nazar mere kapdo ke andar tak chali jati aur mai bechain ho jati. Bas mera bhi dil machalne laga.”. Maine puncha kya Ravi tumhe khushi nahi deta? Usne kaha “ravi hamesha mujhe khush nahi kar pata. Aaj tak shayad sir 2-3 baar hi usne mujhe thoda sukh diya ho.” Maine use chumte huye puncha uska Lund mere se chhota hai kya?” Chanchal ne kaha iska adha bhi nahi shayad.. Aur patla bahut hai. Dusri baat Ravi jyada der kar nahi pata. Aur mai pyasi reh jati hoon. Vaise agar tum interest naa dikhate to shayad mai kabhi aage nahi badhati.: mai uske mulayam chikne badan ko chum raha tha. Uski chunchiyon ko masal raha tha. Ab maine use thoda peeche jhukaya aur uski chunchiyon ko jyada se jyada munh me lene ki koshish karne lag.. Aur dant bhi laga deta.. Wo cheekh padti.. Aaaaaahhh… jor se mat kato… nishan pad jayenge.. Ufffff.. Dheere… haann.. Achcha. Lag raha hai.. Uski chunchiya fulne lagi aur nipple sakht ho gaye.. . Chunchiyon ko dabane se wo lal ho chuke the. Tabhi maine unhe palang par baitha diya aur uske saamne jaakar khada ho gaya . Vo samajh gayee ki mai chahta tha ki vo mere lund ko chuse unho ne mere land ko kas ke pakda aur chumne lagi. Maine unhe apne Lund ko munh me lene ko kaha unho ne mere chhotu k saamne vale hisse ko jise hum supada kahte hai use munh me le liya mujhe kafi maza aa raha tha mai aur maza lena chahta tha maine chanchal ke sir ko pakda aur apne Lund ko aur andar ghusata chala gaya dekhte hi dekhte mera adha Lund uske munh ke undar tha mujhe kafi maza aa raha tha mujhe laga ki mera lava kahi uske munh me hi na gir jaye isliye maine apne chhotu ko nikal liya. Uske baad pata nahi chanchal ko kya hua us ne phir se mera kand chusna shuru kar diya mera Lund fulsize ka ho gaya tha hum dono pure nange ho gaye the. Usko nanga dekhkar mera lauda pura sansana utha tha. Meri nazar uske choot par thi. Maine use litaya uske sir ke neeche 2 takiye rakhe aur kaha “chanchal darling ab mai tumhari choot ka ras piyunga” usne kaha nahi aisa mat karo please.” Maine kaha darling tumhari ye nazul gori choot ka jalwa mujhe dikhao darling. Ab mere laude ko kuch chahiye tha to woh thi chanchal ki choot mai ne chanchal ko bistar me leta diya aur uske pair faila diye.. Ab uski saloni choot mere samne thi. Sach me uski choot ubhari huyi thi. Aur uski choot ke honth ekdum gulabi the aur kisi 16 saal ki ladki ke choot ki tarah chipke huye the. Maine us par hath fera.. Uska badan kamp utha. Maine kaha “meri chanchal rani.. Tumhari choot to ekdum rasili hai.Kitni tight hai mere chanchal ki choot.” Kehkar maine jhuk kar choot ko kiss kiya aur uske munh se ..jor se aaaaaaaaaaaahhhhh… ohh maa.. Ki awaz nikali.maine uski choot ke dane par jeebh rakhi aur chanchal bin paani ke machali ki tarah machal uthi..”Nahiiii..sanjayy… ye kya kar rahe ho.. Ohh nahiii” lekin mai ruka nahi aur puri gori naram choot ki darar se gaand ke bhure ched tak jeebh ko sair karwaya.. Chanchal pair sikod rahi thi… maine apna chehra aur kareeb late huye uske jangho ko faila diya aur choot ke gulabi hontho ko ungli se khola aur jeebh andar kar di. Uski choot ka ched laal tha aur bahut hi chota tha. Maine jeebh andar daali aur choot ke andar bhuchaal aa gaya.. Aur chanchal tadap uthi..”Sanjay.. Uff. Aisa mat karo.. Aahh.. Haan.. Achcha lag raha hai.. Pehali baar meri choot mo ye maja mil raha hai.. Haan jor se.. Ohhh maaa.. Sanjay.. Munh hataao pleae.. Meri peshab niklegi.” Mainekaha meri jaan ye peshab nahi tumhara ras nilega.. Mere munh ke andar hi daal do.. Aur maine aur andar jeebh dal ke ab daane ko anguthe se ragadna shuru kiya aur.. Chanchal ki choot se ras ka fauwra chalak pada… mera pura chehara bhigo diya.. Mai pura ras chat gaya.Aur ab maine mere lund ko uske choot par lagaya.. Mai uske upar chad gaya aur apne Lund se unki choot ko upar neche ragadte huye sehlane laga. Sath hi mai uske nipple bhi chuse jaa raha tha.. Une daba raha tha.. Aur hontho ko bhi chum raha tha. Wo fir se garam hone lagi. Usne mujhe apne upar khincha aur kaha “uff aaj kya meri jaan loge.. Kyo tadpa rahe ho.. Ab mere liye sahan karna mushkil hai.” Maine kaha “meri jaan meri pyrai bhabhi.. Tumhari choot bahut tight hai.. Mai use mere lund ke liye tayyar kar raha hoon”.usne kaha.. Ab daal do meri choot kiparwah mat karo. Ab maine mere lund par thuk laga kar gila kiya aur jaise hi apna Lund unki choot me daba kar andar kiya to Chanchal ke munh se cheekh nikal gayi mere lund ne uski choot ko failate huye andar entry ki aur chanchal ke munh se aawaaz nikli "aauuuchhhhh.. Arey maar daalaaa.. Nahiii… sanjay nikalo.Bas ab aur nahi.. Kitna mota hai… meri choot fat gayi.. Ohhmaa". Usne mujhe dhakelna chaha. Meri pakad majboot thi. Mere Lund ka supada ghus kar fans gaya. Itani tight choot .. Aisa laga jaise ravi ne unhe kabhi choda hi nahi. Jaldbazi me mai ne condom bhi nahi lagaya tha main ne chanchal ko kas ke pakad liya aur use kiss karte huye Lund ko andar dabane laga. Mera Lund gili choot me aur andar ghusata chala gaya chanchal dard se simat si gayee thi. Mai ab ruk gaya aur use kiss karne laga fir jitna andar gaya tha utne me hi aage peeche karte huye dhakke lagane laga.Thodi der baad use bhi maza aane laga maine jab chodte huye lund ko thoda peeche kkhinch kar jor se dhakka diya to pura 8inch uski choot me sama gaya aur wo ab chilla padi..”Aahhhh .. Ye kya ghusa diyaa.. Ohhh mai mar gayiiii.. Ohh itna andar tak kuch nahi gaya.. Sanjay .. Mere halak tak aa gaya hai..”. Maine bhi uski bachchedani ko mere lund ke supade par mehsus kiya. Jab uski choot ko mere mote aur lambe lund ki adat ho gayi aur choot me bhi paani chorna shuru kiya to mai use pehale dheere dheere aur fir tez dakke lagate huye chodne laga. Uske pairon ko uski chunchiyon tak utha diye aur mera lund uski tight choot me pura andar bahar hone laga.. Is chudayi me chanchal aur do baar jhad gayi.. Choot ke gile pan ne lund ko andar bahar hone me madad kiya aur kamre me chanchal ki aahen aur fachfachak ki awaj gunjane lagi.. Maine ab chanchal ke chahre ki taraf dekha to vah aakhe band kar ke muskura rahi thi use kafi aanand aa raha tha. Phir maine chanchal ko ghodi banne ko kaha vo dono ghutno aur haatho k bal apni gaand meri taraf karke let gayee. Maine apne haatho se unki gaand ko pakad kar phaila diya mujhe uski gaand ka ched najar aa raha tha . Mera lauda usme ghusne ko bilkul tayyar tha maine apna lauda jaise uski gand me tikaya to Chanchal ne mana kar diya kahne lagi ki gand me ghusane me bahut darad karta hai . Lekin lauda hai ki manta nahi mai zid karne laga to thodi der baad chanchal man gayee aur kaha ki dheere dheere ghusana mai apna lauda le kar tayyar ho gaya. Aur lund ko dheere se ghusane laga. Mai janta tha ki chanchal ko dard ho raha hai lekin mujhe maza aa raha tha uske gaand ka ched bahut chota aur tight tha. Asal me uski gaand kunwari thi. Mera mota lund bahut mushkil se andar ghus raha tha maine bhi pura zor laga diya. Dheere dheere jagha banti gayee aur ched phailne laga mera Lund aur andar ghusta chala gaya. Chanchal beech beech me cheekh padti thi. Lekin andar ghusne ke bad Maine uski chunchiiyon ko peeche se pakda aur peeth par bahut chumban diye. Main apne Lund ko andar bahar karta gaya chanchal ki chikni chikni gand me mera Lund maze kar raha tha phir maine apna Lund uski gand se nikal liya aur chanchal ko leta diya aur uske pet pe baith gaya aur apne Lund ko dono boobs ke beech sahlane laga maine chanchalse kaha ki kya chikna badan hai to chanchal sharmane lagi . Maine apni chanchal se kaha ki mere Lund ko chuso na to chanchal ne mere Lund ko pakda aur apne gaalo se sahlane lagi aur mujhse pucha ki kaisa lag raha hai maine kaha pahle chuso to. Tab chanchal mere Lund ko apni jeebh se chusne lagi aur daato se kaatne lagi main to maze me pagal ho raha tha mujhse saha nahi gaya aur maine uske munh me hi gira diya chanchal mere las ko chatne lagi . Chanchal ne kaha ki ye tumne kya kiya main samajh gaya ki chanchal abhi aur chudvana chati hai. Maine kaha ki ghabraoo nahi abhi main tumhe aur chhodunga. Lekin mera Lund murjha gaya tha.Main chanchal ke boobs ko pakad ke chusne laga aur chanchal ke choot ko apni ungli se sahlane lagya chanchal me abhi bhi bahut josh baki tha . Usne ne bhi mere Lund ko sahlana shuru kardiya . Dheere dheere mera Lund phir se tanne laga tha jaise hi mera Lund thoda khada hua aur chanchal ne use apne munh me le liya aur kas kas ke chusne lagi vo mujhse kisi bhi haal me aur chodvana chati thi mere Lund ko baar baar apne munh me ghusati aur nikalti . Vo mere Lund ko itni jor se chus rahi thi ki uske chusne ki awaz aane lagi mera Lund bhi ab tayyar ho gaya tha mai bhi uske chahre ko haath me leke apne Lund ko under thelne lagay kya maza aa raha tha. Chanchal me kaha ki mujhe aur chodu na tabhi maine chanchal ko leta diya aur unki jaang ko chatne laga chatate chatate mai uski kamar tak pahucha to dekha ki Chanchal maze me tilmila uthi tabhi maine uski 1 tangh ko apne kandhe me rakh liya aur apne Lund ko uske choot me tika diya aur ek jordar jhatke se andar ghusa diya. Chanchal cheekh padi..”Sanjayyyy.. Uufff.. Dheere karo na.” Maine kaha “chanchal bhabhi ab kya dheere ab to pura andar ho gaya hai.” Maine uske bagal se hath daal kar uske kandhe pakde aur fir itni raftaar se choda unko chanchal bol rahi thi thoda dhire dhire karo chanchal ki choot geeli ho gayee thi chodne me aur maza aa raha tha mera lund choot me aasaani se fisal raha tha mai ne chanchal ki choot dhili kar di thi mujhe dar tha ki ravi ko pata na chal jaye kyo ki chanchal ki choot bahut tight thi.Aur mai ne chod chod kar use dhili kar di thi phir mai ne chanchal ko kaha ki chalo koi aur pose me karte hai chanchal ne mujhe palang me letne ko kaha aur mere upar chad gayee wo apne boobs ke nipples ko mere hoto ke paas lane lagi mai uske nipple katne laga fir wo mere lund ko pakad ke mere lund se apne choot ko sehlane lagi fir dhire dhire andar ghusane lagi chanchal mere Lund ke upar baith gayee aur hilne lagi mujhe bahut maza aa raha tha jab wo mere upar bath kar hil rahi thi tab uske bade bade boobs hil rahe the wo nazara mai kabhi nahi bhool sakta chanchal ke gore gore doodh aur gulabi gulabi nipple chanchal apne hath se apne boobs ko sehla rahi thi aur apne nipple ko daba rahi thi maine fir chanchal ki gand ko kas kar pakda aur nakodne laga fir mai ne chanchal ko neeche leta diya aur mendhak ki tarah chadh gaya fir mai chanchal ko zor zor se chodne laga chanchal apne dono hatho se meri gand ko pakadne aur marne lagi mai chodna aur tez kar diya chanchal ki choot se paani chhut gaya aur maine bhi apna lbahut sara lawa uski choot ke andar hi gira diya. Chanchal ki choot bhar ke mera aur uska paani neeche uski gaand se beh kar chadar par girne laga tha. Chanchal ke chehare par ek ajeeb si chamak dikhne lagi thi. Chanchal ne kaha ki mujhe aisa kabhi kisi ne nahi choda hai mai ekdam hi last pad gaya tha kuch karne ki halat me hi nahi tha. Ghadi ki taraf dekha to 4 baj raha tha. Ye chudai mai ne pure 6 din ki aur jab bhi mai waha jata hu tab tab chanchal ko kisi na kisi bahane se hotel leja kar chodta hu..

Padosan bhabhi ki mast chudai

Meri chacheri bhabhi ka naam suneeta hai.unki umar 26 hai,woh gori, badi choochi 38d aur moti gand wali aurat hain jiski height karib 5.4 hai aur hamesha ankhon mein kajal hothon par brown lipstick lagaye rehti hain . Bilkul aisa lagta hai jaise abhi abhi shadi hui hai. Bhaiya bombay mein kaam karte hain aur 3-4 mahine mein ek baar ghar aate hain.kaam jyada hone aur time kam hone se woh bhabhi per kaam dhyan detain hain. Waise to bhabhi mast rehti hai par mere se unki acchi patri khati hai ya kaho to mein meri bhabhi ka accha dost hoon. Main aur sunita bhabhi sath sath ghoomte hain aur logon ko yahi lagta hai jaise hum pati patni hain.market jana, picture dekhna, restaurant jana aur ane jane mein motorcycle par chipak kar baithna choochiyon ka poora wajan meri peeth par dena .bhabhi kafi sundar hai aur roj shaam ko sa jti hain. Ek din sham ko main college se lauta to bhabhi boli chalo yaar jara saman lene chlna hai. Main tayaar hua aur bazar gaye wahan unhone kapde lyae aur saath mein bra aur panty lene lagi . Unke pas paise kum the to mujhse le liye aur boli ghar par le lena . Main sharma gaya par kuch bola nahin.aisa akar hota hai ki bhabhi mere saath bra panty le leti hain kabhi to raste mein thele se lne lagtihain.Ek din mein clg se dopahar mein ghar aya to dekha ghar ka darwaza khula hai aur andar se azeeb se aawazein aa rahi hain. Main andar ghusa to dekha ki bhabhi mere computer pe padi xxx movie dekh rahin hain aur ek mooli ko apni bur mein andar bahar kar rahi hain. Yed dekh muje ajib sa laga.meine kabhi bhabhi ke bare mein aisa nahin socha tha ki bhabhi aisa kar akti hain aur woh bhi mere computer par.main turant wapas bahar aa gaya aur phir awaz karte huye gadi khadi ki bhabhi bhagti hui aayi maine dekha bhabi ko paseena aa raha tha.bhabhi baukhlayi si thi. Maine unko dekha aur andar aa gaya bhabhi ne mujhe khana diya aur main khana kham kar let gaya uar so gaya sapne mein mujhe bhabhi aur mooli dikh rahithi aur kbhi lage ki main bhabhi ko chod raha hoon.sote mein mera lund is khayal se jhad gaya aur main uth kar baith gaya au bathroom mein jaa kar saff karke laut aya. Bhabhi ne mujhe chai pine ko bulaya.mere maan mein bhabhi ko chodne ke khyal aane laga.bahar aay to dekha ki bhabhi black saree aur low cut blouse bahut bahut sexy lag rahi thi bhabhi ka cleavage dikhe ja raha thajisko bhabhi notice nahi kar rahi thi mujhe chaidekar bhabhi mere pass baith gayi aur humbatein karne lage. Tabhi bhabhi ne dekha ki main lagatar unka choochi dekh raha hoon to puchne lagi kya dekh rahe ho to main sharma gaya aur bola kuch nahi bhabhi boli kuch nahi bhabhi. Is par bhabhi hamesha ki tarah muskura kar boli are yaar sharmao mat bol ki tum mere doodh dekhne ki kosish kar rahe thee , itna sunte hi mera fuse ud gaya main hairan , aur bhabhi se sorry bola. Yeh sun kar bhabhi hasi aur boli tum jawan ho tumhare man mein aurton ke prati kafi vichaar ate honge par apni bhabhike liye to na laoo.Kuch der chup rehne ke baad main bola dekhiye bhabhi aapp bahut sexy ho main apko pasand karne laga hoon aur aap se pyaar karta hoon please mujhse shadi kar lo. Nahi to main mar jaoonga.bhabhi boli pagal tum pagal ho gaye ho aisa kahin hota hain kya , tumhare bahiya kya karenge phir aur tum aisa mat bolo.bhabhi please maan jao na. Bhabhi boli aab bas agey nahin aur meremooh par hth rakh daba diya aur mera mooh band kar diya. Maine bhabhi ki hatheli par choom liya bhabhi muskura di par boli kuch nahin. Meine bola bhabhi mein aap ko choom sakta hoon.woh boli karna ,mein tujhe mana thodi karungi.tum mere chote se dewar ho tum mujhe pyaar karoge to main rokoongi nahin. Maine bhabhi ke dono galon par pappi li.aur phir main bola bhabhi aur le loon. Bhabhi boli kitni leni hai maine kaha bahut saari. Aur main unko choomne laga. Phir ekdum se unke hothon par kis kiya to bhabhi chilla uthi yeh kya karte ho main phir choomen laga to woh virodh kar rahi thi par mein uske hath pakad liye aur unke hothon ko apne hothon ke shikanze mein jakad kar choosne laga bahbhi kasmasa rahi th chootne ki koshish kar rahi thi par main nahi chod rahatha. 10 minute baad jab saari lipstic aur hothon ka ras main hoos chuka tha to unko choda to bhabhi apne hoth saaf karte huye gussana lagi salay kutte kamineapni bhabhi par buri nazar rakhte ho kamine kahin ke haramzade saley bhabhi ke saath kya karta haiharami madarchod mein tere bare kya kya sochti thi..tumhein bhola bhala acha ladka samajthi thi aur tu mujhe hi chodna chahta hai mujhe choos raha hai haram ki aulad.Maine bhabhi ko utha kar sofe par patak diya aur unko bola kutiya kamini slai madar chod behanchod bhosri wali sali sati sawitri baan rahi hai betichod mere computer pe xxx dekhti hai ari nangi pictures dekhti hai aur abhi natak karti hai madar chod aaj to tujhe nanga kar ke teri maa chodoonga. Bhabhi aaj tumko kas kar chodunga . Poori picture dikhaunga . Aaj agar picture naa dekhi to mera naam mintu nahin bhabhi lagatr mera virodh kar rahi thi aur isi virohd mein usn mujhe dhakka diya aur ek thapar mar diya mujhe tare nazar aa gaye meri pakad dheeli huyi to usne mujhe dhakka diya main gira woh bhagne lagi to maine uska paon pakad liya aur woh phir se takhat par giri. Usko chakkar aa gaya uski aankhein baand ho gayi aur maine usko apni god mein utha liya aur use apne kamre mein le aaya aur usko do jhapad raseed kiye unke gaal lal ho gaye.aur main bola bol khudse chudogi bhabhi jaan , yaphir kaho to aaj main rape karoon tumhara aur ek haanth se maine computer khola aur wahi picture laga di, bhabhi picture dekhne lagi. Maine uski choochi par hanth rakha to mera hanth jhidak diya aur boli salay kamine tu mujhko nahin chod payega.Maine aaw dekha na taw aur sunita bhabhi kei saree pakad ka kheench li aur bhabhi meri bahoon mein aa gayi aur maine unke hothon par kabza kiya aur choosne laga lagataar chooste huye 20 minute mein hi bhabhi mast hone lagi maine bhabhi ke saree utar di aur bhabhi ki gaan dabane laga , phir aagey se bur par hanth lekar gaya to mujh peti coat gella hota laga maine kas kr choosna shuru kiya aur choochiyann umethne laga dabane laga au jaise hi choda to bhabhi bhagne lagi maine pada to unka blouse mere hanth mein aaya ar peeche se phat gaya neeche bra pehne thi woh bhagi main peeche bhaga aur usko seedi par pakad liya aur samne se blouse pakad kar kheench liya aur phir ek baar blouse phat gaya aur bra nazar aane lagi jo black thi. Maine bhabhi ko sedi par hi lita diya aur unko nochne laga bhabhi tilmlayi jaa rahi thi par chilla nahin rahi thi, maine unki bra pakdi uar kheench liya aurjaise hi khincha to majboot sangemarmar ke tarashe hue heree bahar aa gaye aur main ekhta reh gaya maine bhabhi ko lita diya aur unka peticoat pakad kar phad diya aur woh ekdum nangi ho gayi main mast ho use dekhne laga. Ekdumnistabdh reh gay mauka dekh bhabhi bhagi apne kamre mein main peeche bhaga bhabhi darwaza band kar rahi thi ki maine pai ada diya aur mujhe chot lagi bhabhi ne tapak se darwaja khol diya aur mera pair pakad liya aur boli chot to nahin lagi main hairan reh gaya aur shant ho gaya mere mooh se khuch nahin nikla ab main chup shant aur palta aur laut aaya. Mere dimag khali ho gaya amin apne kamre mein gaya aur picture band kar di.Aur let gaya , tabhi mere piche bhabhi aayi boli kya hua mintu beta kya josh thanda ho gaya ab nahin chodoge apni bhabhi ko abey aaj sunhara mauka laga hai kalmile namile betichod chodo mujhe bas dar gaye ya jhad gayesalay maine kaha tha na ki tu mujhko nahin chod payega aane de apne bhai ko usko sab bataungi ki tune kaise mujhe choda hain. Maine usko dekha uski dono sngemarmar ki choochiyan hil rahi thi upar niche ho rahi thi jaisetaraju ke do palde main dekhta raha aur maine uski dono choochi pakad li aur uska mooh apne lund par dabane laga, woh gussane lagi aur maine unkee choochiyan masalna shuru kar diya aur ghundiyan kas kar aba raha tha unki siskariyan bad rahi thi maine use choochi mooh mein li aur choosne laga woh mere baal noch rahi thi hata rahi thi par main laga tar uski kabhi ek to doosri choohi choosta aur katta.Woh machal rahi thi aaaaaaaaaaa oiiyaausskar rahi thi maine aaw dekha na taaw aur apna lund nikal kar uske haath mein diya jisko pakdte hi woh hairan reh gayi ki 8 inch kalund mast khada mere hnth mein hai usne ankhein band ki aur mera lund chod diya maine usko apne upar khincha uar khade lund par baitha diya aur poora ka poora lund ek hi baar main andar kar diya woh chillane lagi salay madar chod bahar kar salay mar gayiiiiiiiiiiiimain saklay nikal bahar dard ho raha hai saly khinch salay bahar khnich ma chod mere dewar at chod apni bhahi ko main teri maa saman hoon please mat chod chod do na aidard ho raha hai salay madarchod nikalbahabr nikal please iii uuunikal lo na mintu please.Par main nahin mana maine uski kamar pakdi aur usko upar nichay karne laga phir usko godimein liya aur bahar sofe par lakar usko lia diya aur us par apni chakki chala dia main lagataar tej dhakke de raha ta aur woh chila rahi thi dheem karo please dheem kas kar nahin chodo chod do meri izzat ma looto, maine kaha sali jab chod kar aa gaya tha to mujhko josh dilane tuhi aayi thi aab chud sali madarchod bahut khujli hoti hai na teri bu mein aaj saari khujli door kar doonga sali behan chod aaj teri maa chod dalunda sali, aur main jor lagane laga bhabhi chilla rahi thi mat chod mintu thoda dheere dard ho raha hai please u phir achanak sama badalne laga aur bhabhi ki aawa siskariyon mein badal gayi au swar badalne lage , chod lo mintu chod kas kar chod salay bahut khujli hai meri bur mein , phad dal sali ko bahut garmi hai sali mai chod aaj mein teri hoon aaj ke liye.Waise bhi kai dino se land ki pyaasi hoon tabhi ter bhaiya rehte nahin hai aur kisi se chud bhi nahi sakti isiliye to xxx dekh ke apni bur mein mooli to gazar kel aur ungli karti thi...tumhare bhai ka lund chota hai theek se khada bhi nahin hota hai aur busy aadmi hai maza aa raha hai yaar chodo kas kar salay kas kar chod muhe bahut jaan hai meri choot mein dekhti hoon main kitna dum hai hai tujhmein dekhti hoon mein, lagatar bhabhi masti wali batein kar rahi thi mera josh badh gya aur maine uske hothon par hoth rakhe to abki bar woh bhi mera support kane lagi aur meresaath sath choosne lagi main laga taar dhakke de raha tha.maine uski dono tangein apne kandhe par rahi aur phir dhakak lagane laga mere jhatko aur dhakkon se bhabhi do bar jhad gayi aur maine kaha bhabhi main gaya bas choot raha hoon aur maine unki boor mein hi apna lund jhad diya bhabhi santust thi aur mujhe choom kar boli saly mera rapekar hi diya na main nahin chudna chahti thiaur tune mujhe chod diya saly kutte kamine, main bbhai munh se gandi batein sun kar stabhdh tha.Woh boli beta kya mast lund hai tumhara aaj to maza aa gaya hai dilkar raha hai ki tumko hamesha ke liye apna pati bana loon par phi tumhare bhaiya kya karenge aur phir mujhse boli chalo yaar ab mujhe pna mast hanthi chatne do to aur phir icecream jaise chatne lagi 15 minute tak aur choosne aur chatne ke baad meine bhabhi se kaha mera pani nikal jayega to woh boli koi baat nahin jab bur mein le sakti ho to salay maintera pani apne mooh mein le sakti hoon chal bhosriwale mere mooh mein nikal pani, maine sara pani uske mooh mein nikal diya aur woh use pee gayi aur mujhe dekh kar boli salay sooar ki aulad dekha kaise piya sab.Main gussa gaya uar usko utha kar khada kiya uar usko 5-6 chante mare to woh rone lagi kya hua jo mujhe maar rahe ho maine aisa kya kah diya maine usko pakda aur uski bur mein ungli karne laga aur uski bur jo jhanton ke saath thi chatne laga to kutiya boli kas ke chat mere yaar mainuski bur mien katne kaga aur nochne la aga to boli dhmee kar main kahin bhagi nahi ja rahi meine usse bola mein soore ki aulad hoon na isliya jor se dabaoonga aurkatunga sali haramzadi randi kutiyaa kamini sali madarchod aaj tere sare kas bal dhele kar doonga woh boli meri galiyon ka bura mat mano raja yeh to tumhare chacher bhai ne sikhayi hain woh mujhe aise hi chodte hainmaine kaha sali tera rape kiya tab bhi mast hai. Boli rape tune kiya hai mera par main to pehlr hi tere chahcerebhai se chud chuki hoon aur chod ke tu mera kya bigad lega waise bhi main nasbandi kara chui hoon mujhe jaise chahe chodo mujhe kuch nahi hona hai. Meine bola maa chod dunga aaj teri, kutiya chal apni bur dikha aur maine uski bu r ko chata aur usko bagal mein lita kar uski bagal mein let gaya aur dono tangien agey kar uski bur mein lund dala uski bur sooj gayi hi tightho gayi thi maine dhakka mara thoda sa gaya phir mara bhabhi chihunk padi dheere se yaar dard ho rahi hai.Maine ek aur mara 3/4 andar tha uski ankhon se ansoonnikle maine chauthe dhakke mein lund poora andar kya aur phir pelne laga laga tar dhakkon se uski cheekh nikal rahi thi hai mar gayi jalim mar dala tune mujhe ebas karr marrgayiuiiiiuiumaa bhaooopap bahaoomar ho raha hai please dheme chodo na please dheeme se mar daloge kya please dheme se iimar gayiimee rajaaaa. Main kuch sun hi nahin raha tha mere dimag mein mooli wal scene aa raha tha maine bhabhi ko pakda aur apni taraf mooh kar ke chhoth choosne laga bhabhi bhi saath de rahi thi mast ho gayi thi tabhi andar gela sa laga bhabhi jhad gayi thi thak gayi thi par main ruk nahinraha tha main seeha let gaya aur bhabhi mree upar baith gayi aur upar neechey hone lagi 10 minute mein main jhad gaya is round mein poore 35 minute lagae aur bhabhi ki bur phool kar gubbara ho gayi. Bhabhi boli mujhe peshab jana hai maine kahan mujhe bhi jana hai chalo saaath chalein hum sath mein peshab gaye mbhabhi ke mootne mein seeti ki awaz aa rahi thi unko jor lagan pad raha tha maine unko roka aur unko kaha jara ruko mujhe ek kaam hai bhabhi peshab karte huye rok di maine unko uthaya aur apne lund par bitha diya aur mootne ko kaha to bhabhi boli pagal ho gaye ho main kaise mootongi maine kaha jor mar saali moot ab maza ayega , bhabhi ne jor laga man bhi unke andar mootna shuru kar diya dono sath mein peshab kar rahe the sari pesah dhere se bahar aa rahi thi 5 minute baad maine jab unko utara to woh sharam ke mare lal ho gayi thi aur mere se nazar nahin mila rahi thi , maine kaha kyon bhauji maza awa ki nahin.Bhabhi muskura di aur shower chala diya aur hum nahane lage woh mera lund dhone lagi maine unki bur par hanth ,mara aur aundar ungli karke saaf karne laga phir 15 minute bad hum bahar nikle don fresh thee maine bhabhi ke chutar par hanth rakha tio unki gaand ke ched par hant pada aur maine usmein ungli daal di bhabhi uchal padi aur bhagi main peeche tha bhabhi kamre ghus gayi aur andar se darwaza band kar liya aur boli salay bur kya dedei ab gaand ke peeche pada hai. Maine kaha please bhabhi darwaza kholdo nahin to tod doonga aur maine dhakka mara sitkani toot gayi bhabhi bistar par leti thi aur apne hath apni gand par rakhe thi nahin doongi salay ab kya meri maa hi chodega salay isi dinke liye khila pila rahi hoon, itna mast lund kiyahai taki meri hi gaand phad de, maine kaha madar chod apni gaan mara le nahin to main tumhari maa chod dalunga bhabhi bahut maza ayega ek bar mara logi gaand to hamesha kahogi meri gaand pehle maro baad mein meri bur chodna. Par bhabhi apni gaand ka ched nahi khol rahi thi tab maine unka hanth pakad kar ghaseeta aur bhabhi bistar se neeche gir padi maine urant uthaya aur unka ghutna sehlane laga bhabhi rone lagi hai maine tumhara kya bigara hai jo mera rape kiya ab meri gaand marna chahte ho please chod do maine chod to diya hai yaar par ek baar main tumhari gaand marna chahta hoon phir tujhe hanth bhi nahin lagaoonga. Bhabhi boli phir to nahin pareshan karoge pakk maine kaha pakka.maine kaha pakka bhabhi.Phir bhabhi uthi aur mere pass ayi aur mjhe choom kar boli dekho tumhare bhai sahab meri gaand mar chuke hai mujhe dard hota hai aur tumhara to itna bada hai ki darr lagta hai please dheere dheere karna . Maine kaha theek hai maine unki gaand dekhi aur apni ungli dal di bhabhi chillai abey dheeme dal salay lagta hai, maine dhyan nahin diya aur tezi se ungli andar bahar karne laga main ungli se gaand mar rha tha aur unki choochi choos raha tha bhabhi bhi choochi utha utha kar choosa rahi thi sali ekdum randi ki tarah kam kar rahi thi , maine apna lund unko choosne ko kaha to choosne lagi mera lund mooh mein poora lekar choos rahi thi maine phi uski gaand par vase line lagaya aur maine usko kaha ki mere lund ko thook se lathpath kar bhabhi ne bahut sara thuk lagaya maine lund uski gaand par rakha to usne kaha meri maa main to mari mujhe bacha lo aake. Maine takat laga kar nishana lagay par lund ki topi jakar phans gayi aur bhabhi aagey bhagi dard se chilla kar choot gyi aur lund bahar aa gaya. Ab bhabhi taiyaar nahin tha tab maine uske dono hanth uske peticoat ke chithon se bandh diye aur usko takht par pet ke bal lita diya aur uski tangein bhi band di bhabhi boli salay harami bandh kyon raha hai maine kaha taki bhabgo nahin madarchod sali kutiya bahut bolti chupe chap padi rah nahin to randi bana kar apnay doston ke agey dal doonga sali gang rape kara ke randi bana daloonga roj rat mein chudogi aur maine apna lund uski gaand par rakha woh kasmasayi par maine uski dono choochipakdi aur apna lund gaand mein dal diya pehle dhakke mein supara gaya doosare min jara sa teesremein adha chauthe mein chauthai aur panchvein mein jaise hi lund andar hua madarchod chillane lagi hayyyyymar.Gayisalay harami nikal lund sale kaat daugi tera lauda kutton ko nadala to mera naam sunita nahin, bhosari wale baharnikal aaaaiiiiiiimar gayi reeebachaooomaaa bhaoi salay nikal kutte harami nikal, maine uske hothon parkabza kiya aur choosne laga woh tadap rahi thi aur main lagatar dhakke mar rah ha 25 30 dhakkon ke baad mera lund jhad gaya aur maine bhabhi ke hoth chode to bhabhi boli sale phd di meri gaand mainee kaha kahan phadi sali phadunga to ab aur maine lund bahar kiya aur bhabhi ke mooh mein thel diya aur bhabhi choosne lagi maine dekha bhahi ki gaand se khoon aane laga tha maine kaha sali madarchodteri gaand to pehle hi phat gayi hai ismein se to khoon aa raha hai. Bhabhi boli dard ho raha hai yar chod do maine kaha agar saath do to is gaand amarai ke baad chutti hai. Bhabhi boli lemaar madarchod sale harami kutte. Maar meri gaand bhabhi ne karahte hue apni gaand upar kari maine bhi jhat se lund gaand par lagaya aur dhakka de diya bhabhi takhat par gir padi aur chillane lagi haimar gayi jalim salay mar gai madarchod , phat gayi meri gaand ban gayi main teri raand salay bana de mujhe randi bana de mujh eaapni raand choda bhi mari gaand le jalim le le meri gaand , bhabhi gaana gaane lagi maine tadatad dhakka mana chalu kiya aur dhakke marte marte marte bhabhi maza lene lagi aur tez mere yaar aur tez amr salay dumnikal gaya kya phat gayi teri nahin mar pa raha meri gaand jhantu slay meri khujli mita ale ret dal apni bhabhi ko chod salay suar chod apni bhabhi ki gaand aaj tune apji bhabi ke teeno ched chod dale salay nikal le rass apni bhabhi ka choos le sara ras is badan ka maintumhari hoon raja, maza aa gaya, maza a raha hai gaand marane ka aur tez mar ab to meri maaki bhi gaand mar lna yaar main apni maa bhi tujhse chdaoongi mar salay.Mar dhakka tez maar mainebhabhi ke hanth khool diya aur pair bhi bhabhi kutiya ki tarah baith gayi thai aur main usparha jam kar dhakka mar raha tha au bhabhikabhi apni choochi daati to kabhi bur mein ungli karti aur main dhaake marta ja raha tha tabhi bhabhi boli maingayi mere yaaar mare bur ka pani nikal raha hai, aur bhabhi jhad gayi idhar mera lund tight ho gya tha aur meri tezi ne dum tod diya aur mera lund ek bar phir unki gaand mein jhad gaya aur main bhabhi ke upar let gaya mera lund unki gaand mein tha aur bhabhi kichal padi thi main unke upar shanti se leta tha 15 minute baad maine unki gaand se lund nikala bhabhi tadap gayi kyonki gaand phat chuki thi aur jagah jagah se khoon nikal raha tha , maine bhaibhi se kaha khoonnikal raha hai boli nikalne de tune phadi meri gaand ab tu hi theek karega meri gaand aaz to maza aa gaya hai mer dewar ji tum angaye mere pati , tumne mujhe karaye swarg ke darshan jab chahe lotna meri izzat, main tumhari ho gayi hoon tumhare lund ki deewani ho gayi hoon. Aaj se tummere raja mere malik mere swami ho jab chahe jaise chahe jahan chahe chomain tumheinkuch nahin kahungi.Phir maine bhabhi ko uthaya bhabhi thak gayi thi usko sahar dena pada chal bhi nahi paarahi thi boli gaand aur bur dono dukh rahi hai, main bhabhi utha kar godi meinpeshab karane le gaya phir uski gaand aur bur dono par maine jhandu bam laga diya ab to wo chillane lagi maine uske hothon ko choosna shuru kar diya 45 minute uske hothon ko choosa jab uski jalan kam huyi to dard kam ho gaya aur tb rat ke 10 baj rahe the aur usne khana bana ya aur humne khaya aur phir blue film dkehte hue hum so gaye , aaz is baat ko paanch saal ho gaye hai aur main aaj bhi usko chod raha hoon bas ab hum saath nahin rehte hai jab chahta hoon unke ghar jaa kar chodta hoon.Koi laundiya jo mujhse chudna chahti ho aona mail karien. Aunty, dadi chachi kaki, mami, nnai, mausi, bhabhi, bahuji, yaa koi aurat jo lund choosai aur pelai chahti hon

My hot didi krishana

Aaj mai krishana ki mere vijay ke saath chudai ki kahani sunane ja raha hu vijay bilkul hi sachhi kahani hai. Ye kahani aaj se thik do saal pahle ki hai. Meri krishana jinki umar sataish saal ki hai.kya mall hai Sali jo koy bhi use dekhe uska lund tight ho jata hai . Krishana ek private organization me kam karti hai. Mai bhi ek private compani me kam karte hu. Dono apne kaam se khus nahi the. Mai apne vijay ki tarif karta rahta tha. Mai bhi unke vijay se ek baar mil chuka tha jab mai jija se milne unke office me gaya tha. Ek din mai apne krishana ke room par gaya jo ki paas me tha. Jab mai waha pahucha to dekha ki unke room par mere vijay agaye the. Unke room par pahucha to krishana ko Thodi hi der bad dheere se darwaja khula aur vijay andar aa gaye. Unhone darwaja andar se band kar diya. Vijay bed par baith gaye aur unhone krishana hath pakad kar unko apni taraf kheech liya. Room mein ek night lamp jal raha tha aur lagbhag andhera hi tha. Krishana ne unse bathroom jane ko kaha aur bathroom chali gayee. Bathroom se bahar aate hi usne krishana ko deewar ke sahare khada kar diya aur krishana ke hoton ko chumne lage. Vijay dheere dheere bite karte hue krishana ke lips ko chusne lage. Krishana ko sayad bahut sharam aa rahi thi. Vijay krishana ke juban ko apne muh mein le kar chusne lage. Krishana ek dam pagal si ho rahi thi jaise jannat ka maza aa raha ho. Mujhe nahin maloom tha ki kiss karne mein bhi itna maza aayega. Main sochne laga ki jab kiss karte dekhne mein itna maza aa raha hai to chudwate hue dekhne me kitna maz a aata hoga. Vijay krishana ke juban ko chuse ja rahe the aur unke haath krishana ke peeth par chal rahe the. Unhone krishana ko apne hathon mein kas liya aur krishana unse ek dam chipak gayee. Unka garam badan aur sanso ko saayad krishana mahsoos kar rahi thi. Phir unka baya haath krishana ke waist par ja kar ruk gaya aur phir krishana ke baayi chuchi par aa kar ruk gaya. Meri to saans hi rukne lagi. Krishana poori tarah se kaanp gayi aur kasmasakar unko hatane ki ek nakam si koshish ki, par unhone krishanako kas kar dabocha hua tha. Unhone krishana ke face apne hathon me liya aur krishana ke lower lips ko chusne lage. Vijay krishana ke lips ko karreb 3-4 minute tak chuste rahe aur krishana betaab hone lagi. Unhone krishana ke haath ko pakad kar apne kandhe par rakha aur apne hathon mein krishana ko lapet liya. Krishana ki chuchiyan unki chhati se ek dam sat gayee. Unhone apne haathon ko krishana ke peeth par phirna shuru kar diya. Krishana to jaise poori tarah se kho gayee. Phir unhone krishana ko deewar ki taraf muh karke khade hone ko kaha. Krishana ne apna muh deewar ki taraf kar liya aur krishana ki peeth unki taraf thi. Unhone phir krishana ke choochi par haath rakha aur krishana ke kaan ke neeche jeebh se chatne lage. Krishana to jaise ek dam pagal si hone lagi. Phir dheere-2 unhone krishana ke neck par bites karni shuru kar di aur krishana aahein bahrne lagi.Unhone krishana kaan mein kaha, "rani meri jaan, tu bahut namkeen hai, I love you." krishana sirf, "sir...." hi kah saki. Maine mahsoos kiya krishana ke gaand ke beecho beech unka garam lund sata hua tha. Unhone kab apna under wear utar diya mujhe josh mein pata bhi nahin chala. Mujhe ab dar bhi lagne laga aur achchha bhi lag raha tha. Main poori tarah se excite ho gaya tha. Krishana ne apni gaand ko unki taraf kar diya taaki unka lund theek se adjust ho sake. Unke haath ab dheere dheere krishana ke salwar ke naade par aa gaya. Unhone krishana ko kiss karte hue ek jhatke mein hi salwar ke naade ko khol diya. Krishana ki salwar sarak kar neeche zamin par gir gayee. Unhone bina der kiye krishana ki panty bhi kas kar pakad li aur ek jhatke mein utar di. Ab krishana ki nangi gaand par unka lund laga hua tha. Main itna josh mein aa gayaa tha ki mere lund se paani bhi chhoot gaya tha. Main unka lund dekhna chahta tha lekin mera muh to unke pith ki taraf tha. Phir vijay krishana ke kameez ko upar ki taraf karne lage. Krishana aur josh mein aa gayee aur krishana ne sahuliyat ke liye apne haath upar ki taraf kar diye. Unhone krishana ke kameez utar di. Kameez utarne ke baad unhone pichhe se krishana ke bra ka hook khol diya aur ek jhatke se krishana ke bra ko utar kar phenk diya. Main umang se laal ho gayaa. Pahli baar kisi mard ke samne krishana ek dam nangi ho gayee thi. Phir unhone peechhe se krishana ke boobs ko dono hathon mein pakad liya aur maslne lage. Phir unhone krishana ke nipples ko masalna shuru kiya to krishana siskariyan bharne lagi. Unhone krishana ko deewar ke sahare aur daba diya. Krishana ke gaand par unka lund sataa hua tha aur krishana ka dono boobs unki mutthi mein the. Vijay ungli au r anguthe se krishana ke nipples ko bedardi se masalne lage. Krishana to jaise josh mein ek dam pagal si ho rahi thi. 10 minute baad vijay krishana ko pakad kar bed ke paas le gaye aur bed par baithne ko kaha. Krishana bed par baith gayee. Unhone light on kar di. Jaise hi roshni huyee krishana apne badan ko chhupsane ke liye chadar ko kheench kar apni taraf karne lagi to unhone vijay chadar bhi kheench kar phenk di.Krishana ek kabootri ki tarah shikari ke jaal mein thi aur vijay krishana ko upar se niche tak nihar rahe the. Unka mota aur lamba tana hua lund krishana ke samne tha. Mujhe dekh ke saaf pata chal raha tha ki unka lund 6" lamba aur 2" mota hai aur main yahi smajhta tha ki sabhi mardon ka lund bhi lagbhag itna hi bada hota hoga, lekin unka lund to bahut hi mota aur lamba tha. Main unke lund ko dekh kar hairan rah gaya. Krishana unke lund ko haath se pakadna chahti thi aur muh mein le kar choosna bhi chahti thi lekin sharam ke mare krishana unse kuchh bhi nahin kaha. Tabhi unhone kaha, "Rani, isko pyar karo, pakdo ise aur muh mein lekar chooso isko." Unhone krishana ke haatho ko pakad kar apne lund par rakh diya aur bole, "Pata hai yeh 8 inch lamba, aur 3 inch mota hai." Main to ek dam josh mein thi jaise unke man ki murad bhi poori ho rahi thi. Krishana ne turant hi unka lund haath mein pakda aur sahlane lagi. Main sochne lagi ki itna mota aur lamba lund krishana ke chut aur gaand mein kaise jayega. Krishana to abhi bahut hi chhoti thi. Vijay bole, "rani, muh mein lekar chooso isko." krishana ne unke lund ko pakad kar apne jeebh se chatne lagi. Thodi hi der baad krishana ne use muh mein le liya aur lund ka topa choosne lagi. Thodi der tak choosne par unka lund aur tan gaya. Vijay krishana ke muh mein apne lund ko andar bahar karne lage. 5 minute mein unke lund se paani nikla aur krishana ke muh mein bhar gaya. Krishana ne thookna chaha to vijay bole, "Rani, pee jao is amrit ko." krishana unke lund ka sara paani nigal liya aur phir unke lund ko apne jeebh se chat kar saaf karne lagi. Thodi hi der mein unka lund poori tarah phir tan gaya. Krishana bhi josh se apne aapko kaabu mein nain rakh paa rahi thi aur boli, "Sir, plz jaldi kuchh kiziye na. Nahin to main pagal ho jaungi." Vijay krishana ke oopar se hat gaye aur bed se niche utar kar khade ho gaye. Unhone krishana ke gaand ko bed ke kinare par rakh diya aur vijay krishana ke tangon ke beech aa kar khade ho gaye. Krishana bed par aadhi leti hui thi mere legs jamin par the. Unhone krishana ke legs ko haathon se pakad kar phaila diya aur apne lund ki topi krishana ke chut ke beech mein rakh di. Mere sare badan mein aag si lag gayee. Tabhi unhone ek jahtka diya, unka aadha lund krishana ke chut phadta hua andar ghus gaya. Krishana dard se chilla uthi, uyeee ma mar jaungi main aahhh Sir ruk jaiye plz krishana kaharne lagi to vijay ruk gaye aur apne lund ko krishana ke chut se bahar nikal liya. Unhone krishana ke gaand ko utha kar ek takiya niche rakh diya. Ab krishana ki chut thoda aur upar ho gayee. Vijay krishana ke upar jhuk gaye aur krishana ke hothon ko apne muh mein le liya. Phir unhone apne lund ka topa krishana ke chut ke beech rakha aur ek jor daar dhakka mara. Krishana ki cheekh nikal te nikal te rah gayee kyon ki unhone krishana ke hothon ko apne hothon se daba rahkha tha. Krishana dard se karah uthi to vijay ruk gaye. Unka aadha lund ghus chuka tha. 2-3 minute tak krishana ke oopar lete rahne ke bad unhone dheere dheere lund ko andar bahar karna shuru kar kiya. Krishana abhi bhi dard se karah rahi thi. Vijay phir ruk gaye aur krishana ke hothon ko choosne lage. Achanak unhone ek jordar dhakka diya. Unka lund sansanata hua krishana ke chut mein aur jyada andar tak ghus gaya. Krishana chillane lagi. Vijay bole, "Rani, meri jaan abhi tak to ye 6" hi andar ghusa hai aur tum itna chilla rahi ho." krishana ne unse ruk jene ko kaha lekin vijay nahin ruke aur krishana ko teji se chodne lage. Bijli ki tarah unka lund krishana ke chut mein andar bahar hone laga. Jaise hi krishana ki cheekh kuchh kam hoti vijay ek dhakka zor se laga dete aur krishana phir cheekh padti thi. Kuchh der tak vijay isi tarah chodte rahe. Dheere dheere unka poora lund krishana ke chut ki gahrayee tak jagah bana chuka tha aur tezi ke saath andar bahar ho raha tha. Krishana dard se tadap rahi thi. 8-10 minute ke baad krishana ko bhi maza aane laga. Krishana ne apne hanth unki kamar par kainch i ki tarah kas diye aur apni gaand utha utha kar unka saath dene lagi. Vijay bole, "shabash meri rani, ab to tujhe chudwana aa gaya." Vijay krishana ko lagbhag 15-20 minute tak chodte rahe. Is dauran krishana 3-4 baar jhad chuki thi aur vijay the ki rukne ka naam hi nahin le rahe the. Vijay krishana ke oopar se hat gaye aur krishana ko ghodi ki tarah ban jane ko kaha. Krishana uth kar zamin par aa gayee aur ghodi ki tarah ho gayee. Unhone krishana ki kamar pakad kar apna lund peeche se krishana ke chut mein daal diya. Mujhe phir dard se kaharne lagi par unhone krishana ko smajhaaya ki baad mein maza aayega. Ye chodne ki sab se achchhi style hai. Kuchh hi der mein krishana ka dard jaise kam ho gaya aur krishana ko maza aane laga. Krishana ab apni gaand ko peechhe push kar kar ke taal se taal milane lagi. 10-15 minute ke baad vijay krishana ke chut mein hi jhad gaye. Unhone apna lund krishana ke chut se bahar nikal kar mere muh mein de diya. Krishanane unka lund chat chat kar saaf kiya aur vijay dono saath hi saath zamin par hi let gaye. Vijay krishana ko pyar se choomne lage. Kuchh der baad unhone mujhse kaha, "Rani, aur maza dogi ." krishana ne apna sar haan mein hila diya. Tab unhone apna lund, jo ki phir khada ho gaya tha krishana ke hath mein de diya aur bole, "Rani, lo ise pyar karo aur chooso." krishana unka lund muh mein le liya aur choosne lagi. Thodi der baad unka lund ek dam garam lohe ki tarah ho gaya. Unhone apne muh mein krishana ka baya boob le liya aur daaye ko mutthi se kas kar dabane lage. "Kya sakht chuchiyan hain teri, Rani." Unhone krishana ke dono chuchiyon ko kas liya aur beech me apni jeebh phirane lage. Krishana ne bhi apni baho se unke sir ko pakad liya aur apni chuchiyon ko upar ki taraf kar diya. Vijay bole, "Rani, kya mast cheez hai tu", aur unhone krishana ke boobs ko jeebh se chatna start kar diya. Ek haath se vijay krishana ke ek nipple ko masal rahe the aur dusari nipple ko apne daant se kaatne lage.Phir dheere dheere vijay kiss karte huye krishana ke kamar tak aa gaye. Phir unhone apni beech ki ungli krishana ke chut mein ghusa di. "uff" krishana tadap uthi. Unki ungli krishana ke chut mein andar bahar hone lagi. Krishana ko bhi maza aane laga aur krishana aahein barne lagi. Achanak vijay uthe aur krishana ke pairon ke beech mein aa gaye. Sir ne krishana ke pair uthaye aur apne kandho par rakh liya. Unka tana hua lund krishana ke chut se bas kewal ek inch ki hi doori par tha. Sir ne krishana ke aankho mein dekha aur bole, "chodoon, meri rani." krishana ne apna sar haan mein hila diya aur apni chut ko unke lund se sata diya aur boli, "dheere dheere chodiyega please, bahut dard hota hai." Unhone krishana ke gaand ke neeche ek takiya rakh diya. Sir krishana ke choochi ko pakada aur nipples ko masalte hue apne lund ko krishana ke chut mein ghusane lage. Abhi tak unhone ek bhi dhakka nahi maara tha lekin unka aadha lund krishana ke chut mein ghus chuka tha. Krishana ke choochi ko dabate huye aur dono nipples ko kheechte huye Sir bole, " ek baar mein pura andar logi." krishana to ek dam josh mein thi aur krishana ne dard ki parwah na karte huye kaha, "Haan." Unhone apna lund bahar nikal liya. Iske pahle ki krishana kuchh samajh pati ki unhone ek hi dhakke mein apna poora lund wapas krishana ke chut ki gahrayee tak ghusa diya. Krishana apni cheekh badi mushkil se rok payee. Krishana ne apni aankhein band kar li. Vijay apna poora lund krishana ke chut mein dale huye thodi der ruke rahe. Krishana ne jab apni aankhein kholi to vijay bole, "Abhi 1" baaki rah gaya hai meri jaan." Unhone ek aur jhatka diya to unki dono balls krishana ke chut par takra gayee. Main samajh gayaa ki ab unka poora lund krishana ke chut mein ghus chuka hai. Unhone krishana ko teji se chodna shuru kar diya. Krishana ke pairo ki payal unke har dhakke ke saath bajne lagi. Payal ki aawaz se unhein aur josh aane laga aur vijay krishana ko tezi ke saath chodne lage. Unke haath abhi bhi krishana ke choochi ke nipples ko masal rahe the aur krishana ko dard ho raha tha. Dheere dheere vijay dard maze mein badal gaya aur krishana bhi apna gaand utha utha kar unka saath dene lagi. Jab unka lund krishana ke chut mein pura ghusta tha vijay krishana ke nipples ko jor se daba dete the aur krishana dard se tadap jaati thi. Thodi der baad unhone krishana ke pair ko uthaya aur krishana ke kandhon ki tarf jhuka diya ab krishana ek dam dohri ho gayee aur krishana ki chut aur oopar uth aayee. Unhone krishana ke pairon ko pakad kar bahut hi teji ke saath krishana ki chudayee karni shuru kar di. Vijay krishana ke chut mein lund ko andar dalte waqt krishana ke pairon ko daba dete the to krishana ki chut aur oopar uth jati thi aur unka lund krishana ke chut ki gahrayee tak ghus jata tha. Krishana unke lund ko apne bachchedani ke muh par mahsoos kar rahi thi. Krishana aur bhi josh mein aa gayee aur apni aankhein band kar li. Krishana ke muh se kewal yahi aawazein nikal rahi thi, "sir ais hi aur kass kasss karrr jor se chodiye aur jor se chodiye phad dijiye meri choot ko." Main josh se ek dam pagal huyee ja rahi thi. Unka mota aur lamba lund krishana ke kasi huyee chut ki chudayee kar kar ke uska muh chauda kiye ja raha tha. Krishana ke chut abhi tak dheeli nahin huyee thi. Vijay krishana ke upar aur jyada jhuk gaye aur poori tezi ke saath krishana ki chudayee karne lage. Krishana ki dono pairon ko unhone ab side mein kar ke apni kamar se lapet liya. Unka chehre ka pasina krishana ke chehre par tap tap gir raha tha. Vijay rukne ka naam hi nahin le rahe the. Krishana ab tak 2-3 baar jhad chuki thi. Unhone krishana ko aur daba diya to dekh kar meri to jaise jaan hi nikal gayee. Unke lund se bhi paani nikalne laga aur krishana ke chut bharne lagi. Kyoki vijay ab dhile pad gaye.Vijay thodi der krishana ke uper pade rahe aur main unhein kiss karti rahi. Vijay ab mere upar se hat gaye aur krishana ke bagal mein let gaye. Thodi der baad krishana ne unke murjhaye hue lund ko apne haathon me liya. Unke muh se aah nikal gayee, "Rani, uhh please" Unhone krishana ke aankhon me dekha jaise ek baar phir chodne ki izazat mang rahe ho. Krishana ne apne hothon ko daant se kaat te hue kaha, "agar aap bura na mano to main aap ke lund ko phir se chusna chahti hoon, plz." Vijay bole, "ismein izazat ki kya baat hai, ye lund to ab sirf tumhara hi hai." krishana unke pairon ke beech mein aakar baith gayee. Krishana ne dono haathon se unke lund ko pakada aur lund ki tip par dheere se kiss kiya. Sir krishana ko bade pyar se dekh rahe the. Krishana unki taraf dekh kar aankh maari aur wapis apne hothon ko lund par rakh diya. Dheere dheere vijay phir tan gaya. Mere kano mein Sir ki aahein sunayee pad rahi thi, jo mujhe josh se aur pagal bana rahi thi. Phir krishanane us lund ki tip ko muh mein le liya. Lund ko pakad kar krishana apne muh ko upar neeche karne lagi aur unka lund bilkul tan gaya.Krishana use kulphi ki tarh chatna shuru kar diya.krishana uth kar Sir ke upar aa gayee. Apne haath se lund ko position mein kar ke krishana ne uski topi par apni chut ke beech rakh diya aur upar se dabane lagi par sirf topi hi krishana ke chut mein ghus payee. Krishana tarsati nighahon se Sir ki taraf dekha. Vijay krishana ke ishara samajh gaye. Unhone krishana ke kamar ko pakad kar kas ke niche kiya to ek jhatke se unka aadhe se jyada lund krishana ke chut mein ghus gaya. Ab krishana dheere dheere upar neeche hone lagi aur Sir krishana ke kamar ko pakade hue the. Krishana ne apni aankhein band kar li aur chudayee ka maza lene lagi. Sir ne krishana ko pose change karne ko kaha aur krishana ke chut se bina lund nikale vijay bistar ke kinare par le gaye. Sir ke pair jameen ki taraf latke hue the. Krishana unki god thi. Is tarah vijay ab krishana ki choochi ko muh mein lene lage aur krishana phir se chudayee shuru kar di. Vijay bole, "rani, meri jaan... Maza aa gaya. Sir ek dam josh mein aa gaye aur unhone krishana ko bistar par lita kar krishana ke don o pair uthaye aur apna khada lund ek hi jhatke se krishana ke chut mein pura ghusa diya aur krishana ko chodne lage. Krishana ne bhi apne pairon mein unko kas kar lapet liya. Vijay apna aadhe se jyada lund bahar nikalte aur jordar dhakka marte huye wapas krishana ki chut ki gahrayee tak dal dete. Krishana ne apni aankhein band kar li aur unke har dhakke ke saath apni gaand ko utha utha kar dhakka dene lagi. Unki raftaar badhne lagi aur vijay itni tej ho gayee ki pata hi nahi laga kab dono kab jhad gaye. Dono ek dosre ki bahon mein lipat kar let gaye. Lagbhag 30 minute bad Sir ne apna lund krishana ke hathon mein de diya. Vijay phir tan gaya tha. Unhone apne lund ko krishana se choosne ko kaha aur krishana unka lund chusne lagi. 5 minute mein hi unka lund phir lohe hi tarah ho gaya. Vijay bole, "Rani, ab tum ghodi ban jao." krishana zamin par aa kar ghodi ban gayee. Vijay bole, "Rani, ab main tumhari gaand marunga." Main dar gayee. Kyoki mujhe aisa lag raha tha ki Sir ko gaand bahut pasand hai. Vijay bhi apne patni ki gaand mar chuke the aur kahte thi ki gaand marane mein bhi bahut maza aata hai.krishana ne kaha, "bahut dard hoga, plz." Vijay bole, "tum ghabdao mat main aaram se karunga." krishana bhi mast ho gayee aur boli, "OK, aap to mere pati ke vijay hai, mera sab kuchh apka hi to hai. Aapjo chahe vijay kare. Aaj apki Rani apke lund ki gulam hai. Sir, mariye meri gaand ko, phad diziye ise bhi. Main kitna bhi chillaoon aap rukiyega mat, apni Rani ko bedardi se peliyega." Vijay krishana ke peechhe aa gaye aur apne lund aur krishana ke gaand par dher sara vaseline laga diya. Phir unhone krishana ke gaand ke chhed par apne lund ki topi ko rakha aur krishana ke kamar ko pakad liya aur dheere dheere apne lund ko krishana ke gaand mein ghusane lage. Krishana chillane lagi. Abhi tak unke lund ki sirf topi hi ghus payee thi. Unhone krishana ke gaand ke chhed ko haathon se phailaya aur phir se krishana ke kamar pakad kar ek dhaka diya. Krishana dard se apna sar idhar udhar karne lagi. Unhone thoda zor aur lagaya to krishana chillane lagi. Vijay bole, "Rani meri jaan agar tum chillaogi to kaise kaam banega. Abhi to ye 3" hi andar ghusa hai." krishana kaha, mere chillane ki ap parwah mat kiziye. Ghusa diziye apne poore lund ko meri gaand mein. Phad daliye ise." Unhone krishana ke muh mein ek hanth rakh diya aur aur kamar ko pakad kar dhakke par dhakka lagate hue apne lund ko krishana ke gaand mein ghusane lage. Krishana ke gaand mein jaise bahut dard hone laga aur unka lund krishana ke gaand mein aur gahrayee tak ghusne laga. Vijay bole, "shabash Rani, mera lund ab tumhari gaand mein 6" tak ghus chuka hai. Thoda sabar aur karo. Maine abhi ise tumhari gaand mein poora ghusa deta hoon." Dard se krishana ki haalat kharab hone lagi. Vijay tezi se krishana ke gaand ko maarne mein lage the aur rukne ka naam hi nahin le rahe the. Krishana ki gaand chaudi hoti gayee aur dard badhta gaya. Gaand mein dard ki wajah se krishana siskiyan leti rahi. Krishana ke aansu bhi nikal aaye par krishana himmat nahi haari. Jab unka lund poora ghus gaya to Sir ruk gaye. Thodi der mein dard dheere dheere kam ho gaya to unhone phir dheere dheere pelna shuru kar diya. Vijay apna aadha lund bahar nikalte aur wapas ek hi dhakke mein poora lund andar tak dal dete. Krishana bhi ab apni gaand unke har dhakke ke saath hilane lagi. Halan ki dard abhi khatam nahi hua tha. Unhone dhakka lagana aur tej kar diya. Ab vijay full speed se mujhe chodne lage. Ab vijay apna pura lund bahar nikalte aur wapas teji ke saath andar ghusa dete. Mujhe biswas nahin ho raha tha ki itna lamba aur mota lund krishana kabhi apne gaand mein le payengi. Vijay bahut maze le le kar krishana ki gaand ko marne mein lage hue the. Krishana aur jyada mast ho gayee thi aur apni gaand push karte hue boli, "Sir, peliye. Mujhe, meri gaand phad diziye. Apni Rani ki gaand chaudi kar daliye. Mujhe bedardi se peliye.. Sir." Unhone krishana ke gaand pakad kar apna lund aur gahrayee tak ghusa diya. Thodi der baad Sir hat gaye aur dono bistar par aa gaye. Unhone krishana ko apni god mein bitha liya aur apna lund neeche se krishana ke gaand mein de diya. Ab krishana upar neeche hokar gaand ko marwane lagi. Bahut maza aa rahaa tha krishana ko. Saayed ab dard bhi nahi tha. Phir unhone krishana ko bistar par lita diya aur krishana ke pair upar kar ke 2-3 takiya krishana ke gaand ke neeche rakh diya. Krishana ki gaand itni upar ho gayee ki vijay aaram se apna lund ghusa sakein. Unhone phir se krishana ko chodna shuru kar diya. Pahle dheere dheere aur phir bahut hi teji ke saath. Agle 20-25 minute tak vijay mujhe isi tarah se chodte rahe. Krishana apni aankhein band ki huyee thi aur 3-4 baar krishana ke chut se paani nikal chuka tha. Thodi der mein vijay bhi krishana ke gaand mein hi jhad gaye aur done phir bister par let gaye. Done ki sansein phooli huyee thi. 20-25 minute aise hi pade rahene ke baad krishana bathroom mein chali gayee. Wapas aane par krishana ne dekha ki Sir apne hathon se lund ko sahla rahe the. Krishana abhi tak nangi hi thi. Unhone krishana ko ghodi banakar phir se chodna shuru kar diya. Poori raat mein unhone krishana ke chut ko 5 baar choda aur 2 baar krishana ki gaand bhi maari. Krishana jab subah baathroom me gayee to unki gaand phuli hui thi. Krishana ki chut bhi sooj kar ek dam double roti ki tarah ho gayee thi. Jab krishana nahane gayee to Sir ne krishana ko bathroom mein hi phir gaand maar diya. Bathroom se naha kar wapas aane ke bad bhi vijay nahin mane aur krishana ko phir se chod diya. Ab subah ho chuka thi. Sir ne bhi naha kar chay piy aur jab kapda pahan kar taiyar huye to mai waha se hat kar dusre jagah chala gaya. Ab Sir chale gaye. Thode der baad mai jab krishana ke paas gaya to krishana bahut khus thi.